Voorwoord

In dit eMagazine schenken wij aandacht aan sterke gemeenschappen. In tijden van crisis leeft het saamhorigheidsgevoel op. Zo zien we dat mensen voor elkaar klaar staan in deze moeilijke coronatijd. Welke rol kunnen lokale en regionale initiatieven op het gebied van zorg en welzijn spelen voor lokale verbindingen in de samenleving? Wij nemen u in dit eMagazine mee naar de gemeenschap ‘Stérk.Brabant’, waarin we lokale gemeenschappen/initiatieven helpen elkaar te vinden en te versterken. We brengen drie van deze sterke communities in beeld.

Recent startten wij ook zelf een nieuwe ‘gemeenschap’, namelijk een online community rondom het thema 'zelfzorg en corona'. Hoe kunnen de gevolgen van de corona uitbraak ook een pósitief effect hebben op gezondheid; welke tips en ideeën delen mensen in de community om hierover zelf regie te voeren? Met deze online community verbindt Zorgbelang inwoners van Brabant en Zeeland, we verzamelen goede ideeën en gedeelde ervaringen, starten en faciliteren discussies. De resultaten delen we met relevante partijen. Zo kunnen we samen de zorg verbeteren.

Daarnaast werken we met de Provincie Noord-Brabant samen aan een traject Digitalisering dat zich richt op het versterken van digitale basisvaardigheden van Brabanders. Juist in deze tijd waarin steeds meer digitaal gaat extra van belang!

Jiska van den Hoek

Directeur-bestuurder

Inhoud

Samenwerking met CZ: ‘Werken vanuit cliëntperspectief zit in ons DNA’

We moeten het anders doen: samen, met en voor elkaar | Column Ellis van Boxtel

Samen bouwen aan de Stérk.Brabant community

Sterke Communities

Nieuw: pilot online community BroedplaatsZ - Zelfzorg en Corona

Interview: ‘Hoe behouden we de kwaliteit van zorg in Waalwijk?’

Digitale vaardigheden van Brabanders: een must om mee te kunnen doen