Samen bouwen aan de Stérk.Brabant community

De community verbindt, versterkt en biedt podium aan maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen

Burgers willen zelf regie voeren op het zorgen voor elkaar. Ze dragen samen met anderen bij om zaken voor elkaar te krijgen, die bijdragen aan het groepsgevoel en dat het goed gaat met een gemeenschap. Zodat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Deze initiatieven zijn nodig voor het versterken en verduurzamen van wijken, dorpen of provincies, waarin iedereen naar vermogen kan deelnemen. Ze dragen bij aan een betere samenleving. In Brabant kunnen initiatieven zich aansluiten bij de community Stérk.Brabant. Zorgbelang Brabant | Zeeland vormt dit netwerk, samen met Zet, in opdracht van de provincie Noord-Brabant.

Met deze community brengen zij initiatieven met een maatschappelijk belang met elkaar in contact. Met als doel: samen werken aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag. Stérk.Brabant draagt eraan bij om maatschappelijke initiatieven sterker en toekomst bestendig te maken. Initiatiefnemers kunnen elkaar door het netwerk vinden, van en met elkaar leren en versterken. Vanuit Zorgbelang bouwen Elga van Dartel, Ellis van Boxtel en Karim el Barkaoui hieraan mee. Door het aanjagen, verbinden, samenbrengen van vraag en aanbod en het zorgen voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen.

Over Stérk.Brabant

Een veerkrachtig Brabant, waarin alle Brabanders meedoen en meetellen daar gelooft Stérk.Brabant in. Stérk.Brabant ondersteunt en faciliteert dit door verbindingen te leggen, kennis te delen en een platform te bieden aan maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemers. Het aanbod van Stérk.Brabant is heel erg divers. Doordat zij in nauw contact staan met de diverse maatschappelijke initiatieven, sociaal ondernemers en organisaties als KNHM, Social Enterprise, onderwijs, zorgorganisaties en provincie Noord-Brabant, kunnen zij via hun netwerk hulpvragen stellen. Zo helpen wij ze verder door het delen van kennis, of brengen wij ze in contact met anderen uit het netwerk, bieden wij trainingen, workshops en ondersteunen wij bij individuele trajecten.

Elga: “Het netwerk van Stérk.Brabant bestaat uit initiatieven, ondernemers, experts, kennisorganisaties en uitvoeringsorganisaties. Als Zorgbelang brengen wij kennis, mensen en ons netwerk in. Onze medewerkers staan in nauw contact met cliënten, gemeenten en andere organisaties. De lijnen zijn kort en daardoor brengen wij snel de juiste mensen en partijen bij elkaar. Mooi om daar als projectleider namens Zorgbelang een bijdrage aan te mogen leveren. Ook geven wij trainingen op het gebied van het vergroten van impact: Wat is de invloed van een organisatie? Hoe breng je dit in kaart? We helpen initiatieven en organisaties om hun meerwaarde te laten zien en bij het versterken van hun strategie.”


“We helpen initiatieven en organisaties om hun meerwaarde te laten zien en bij het versterken van hun strategie.”

Maatschappelijke thema’s

Stérk.Brabant staat in nauw contact met een aantal initiatieven met diverse maatschappelijke thema’s. Thema’s waar ook Zorgbelang zich actief mee bezighoudt, zoals participatie, laaggeletterdheid, digitalisering, eigen regie en inclusie. Elga: “Een prachtig voorbeeld van zo’n initiatief is SNEW. Zij werken vanuit de gedachte van een circulair economisch systeem en zijn voorloper op het gebied van circulaire economie voor telecom- en IT-producten. Zij doen dit door deze producten (laptops ed.) als nieuw (as new) te maken voor een tweede leven.”

“Wat zo mooi is aan SNEW is dat zij iedereen betrekken in het arbeidsproces en niemand uitsluiten. Zij geven zij medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om deel te nemen aan hun productieproces. Ze dragen er daarnaast aan bij om te zorgen dat ieder kind een laptop krijgt. Er is namelijk een grote groep kinderen die thuis geen laptop beschikbaar heeft. En dat is zeker in de huidige tijd, waarin meer en meer lessen digitaal worden aangeboden, van enorm belang. Ze pakken daarmee een maatschappelijke verantwoording op.”

Kwaliteitsslag

Als sociale onderneming ben je bij Stérk.Brabant aan het juiste adres. Stel je hebt een goed idee, maar waar begin je? Bart en Mendy Kokx-Leguijt staan aan de start van hun sociale onderneming “Buytenhuys Zyn”. Stérk.Brabant hielp ze op weg, met workshops, kennis en vooral een stevig netwerk. Bart: “We zochten antwoord op vragen en kennis om een kwaliteitsslag in ons ondernemingsplan te maken. Zo kwamen we terecht bij Stérk.Brabant. Onder andere Ellis van Boxtel hielp ons hierbij goed op weg, bijvoorbeeld met aanvullende kennis op de financieringsmix die we voor de onderneming voor ogen hebben en ondersteuning in de zoektocht naar een geschikte locatie. We volgden de training over sociaal ondernemerschap, de training fondsenwerving en zaten dezelfde week al aan de keukentafel bij onze gedroomde locatie. Echt onvoorstelbaar waardevol!”

Een ander inspirerend voorbeeld op dat gebied van inclusie is Vagabond een bierbrouwerij met sociale insteek. Karim: “Stérk.Brabant heeft Vagabond geholpen door hun verhaal op beeld te zetten en zo meer bekendheid te geven aan hun sociale onderneming, zodat zij meer impact kunnen maken. Om uiteindelijk meer voor hun doelgroep te kunnen betekenen. Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt onderdeel te laten zijn van de bierbrouwerij.” En Vagabond zelf? Wat biedt deel uitmaken van de community hen? “Lid zijn van de community Stérk.Brabant heeft ons geholpen, maar wij helpen als lid ook graag anderen door ons verhaal te delen en dat spreekt ons zo aan.”


Samen maken we Brabant sterk! Doe jij met ons mee? Word lid van de community Stérk.Brabant.


‘Samen versterk je elkaar’

“Je ziet steeds meer dat het altijd een combinatie is van thema’s die bijdragen aan vitale en duurzame gemeenschappen. Een community als Stérk.Brabant zorgt voor het samenbrengen hiervan. Initiatieven zitten vaak met hetzelfde soort vragen”, benadrukt Elga. “Natuurlijk maakt ieder initiatief een eigen groeiproces door en hebben ze ook eigen vragen, maar er zijn ook overeenkomsten. Samen kun je elkaar versterken. Door kennis te delen in een netwerk zoals Stérk.Brabant kunnen zij van elkaar en elkaars ervaring leren. Stérk.Brabant biedt een podium aan al deze mooie en inspirerende initiatieven. Samen werken we aan een duurzame samenleving.”

Deel deze pagina:

Elga van Dartel

06 – 30 95 75 78 evdartel@zorgbelang-brabant.nl

Ellis van Boxtel

06 – 39 72 12 81 evboxtel@zorgbelang-brabant.nl

Karim el Barkaoui

06 – 24 85 93 43 kebarkaoui@zorgbelang-brabant.nl


De contactgegevens van het team van Stérk.Brabant vind je hier. E-mail: contact@sterkbrabant.nl