IMPACTTRAJECT DIGITALISERING


Digitale vaardigheden van Brabanders: een must om mee te kunnen doen

In samenwerking met Provincie Noord-Brabant werkt Zorgbelang Brabant aan een traject Digitalisering dat zich richt op het versterken van digitale basisvaardigheden van Brabanders. Want met digitale vaardigheden kun je je beter redden in de maatschappij. Maar: Wat is digitaal vaardig? Wat is nodig om digitaal vaardig te zijn? Welke organisaties houden zich hiermee bezig?

Op basis van deze vragen zijn projectleiders Rosaida Broeren, Margit Ruis en Estée Verdonk gestart met dit zogeheten impacttraject, om te onderzoeken hoe en welke interventies werken om de digitale vaardigheden van mensen te verbeteren en wat netwerkpartners hierin kunnen betekenen.

Eerste workshop

Op donderdag 3 september verzorgde Zorgbelang Brabant de eerste workshop van het impacttraject Digitalisering. Hieraan namen zorgorganisaties de Wever en Samen Beter Thuis deel en ook bibliotheken Helmond-Peel en Heusden. Rosaida Broeren vertelt: “De vraag ‘Welke unieke bijdrage bieden wij en hoe werkt dit precies?’ staat centraal. Ook het versterken van projecten en netwerken komt aan bod. Zowel met elkaar als met netwerkpartners, zoals gemeenten, welzijnsorganisaties of regionale organisaties.”

Tijdens het traject krijgen de deelnemende organisaties antwoord of ondersteuning bij vragen als: ‘Hoe zorg ik dat mijn cursisten naar de digi-cursus blijven komen en niet uitvallen? Hoe werkt het als een medewerker opgeleid wordt tot digicoach? Hoe kan hij dan effectief andere medewerkers ondersteunen? Wat is hiervoor nodig?’.

Rosaida Broeren: “De vraag ‘Welke unieke bijdrage bieden wij en hoe werkt dit precies?’ staat centraal. Ook het versterken van projecten en netwerken komt aan bod.”
“Goed om de overeenkomsten te horen. We doen andere dingen, maar hebben dezelfde uitdagingen op gebied van laaggeletterdheid en digitale vaardigheden.”

Deelnemer

Wat is impact?

De deelnemers maakten in deze eerste workshop kennis met elkaar en met het begrip ‘impact’. In het kort: door in gesprek te gaan met elkaar en belangrijke betrokkenen kun je bepalen of wat je doet ook echt bijdraagt aan het gewenste eindresultaat. Margit Ruis licht toe: ”Met bouwstenen als ‘activiteiten’ en ‘effecten van deze activiteiten’ gingen de deelnemers de impact van hun interventies inzichtelijk maken. Vervolgens presenteerden zij die opzet aan elkaar. Dat leidde tot het uitwisselen van ervaringen, tips, ideeën en meningen. Een mooie dynamiek!”

Dezelfde uitdagingen

Ondanks de verschillen tussen de organisaties en hun vragen, concludeerde één van de deelnemers aan het eind van de workshop: “Goed om de overeenkomsten te horen. We doen andere dingen, maar hebben dezelfde uitdagingen op gebied van laaggeletterdheid en digitale vaardigheden.” Rosaida: “Hiermee sloten we de workshop af. De deelnemers hebben goede eerste stappen gezet. We kijken allemaal uit naar het vervolg.”

Margit Ruis: “De deelnemers presenteerden hun eerste inzicht over de impact van hun interventie aan elkaar. Dat leidde tot het uitwisselen van ervaringen, tips, ideeën en meningen. Een mooie dynamiek!”

Individuele begeleiding

Het impacttraject Digitalisering bestaat uit drie workshops en drie afspraken voor individuele begeleiding van de deelnemende organisaties. “Individuele begeleiding helpt om dieper in te gaan en kritisch te zijn op de bouwstenen voor het inzichtelijk maken van impact” licht Estée Verdonk toe. De tweede workshop - opgesplitst in twee delen en online, vanwege de coronamaatregelen - vond plaats in oktober. De organisaties presenteerden hun vernieuwde opzet en ze bereidden zich voor op het toetsen van hun opzet met belangrijke betrokkenen en netwerkpartners.

Meer weten?

Wil je meer weten over digitale vaardigheden? Neem dan contact met ons op. Meer informatie over het impactgedachtengoed vind je hier.

Deel deze pagina:

Rosaida Broeren

06 – 43 56 28 39 rbroeren@zorgbelang-brabant.nl


Margit Ruis

06 – 24 41 61 02 mruis@zorgbelang-brabant.nl