“Voorkomen is beter dan genezen. We hebben sterke en vitale (zorg)gemeenschappen nodig zodat er minder mensen vereenzamen, ongelukkig zijn, chronisch ongezond zijn en de leefomgeving verbetert.”

Het kan en moet anders: Gezonder, samen, mét en voor elkaar

Column door Ellis van Boxtel

Er komen steeds meer mensen bij op aarde. Met zijn allen hebben we een steeds inactievere levensstijl mede door de hedendaagse (elektronische) gemakken. Ook hebben we eerder én vaker stress. Door het toe-eigenen en kapot consumeren van de aarde maken we niet alleen onszelf stuk, maar ook onze leefomgeving en die voor de volgende generaties mensen en dieren. Daarnaast zijn er meer chronische zieke mensen en ook de eenzaamheid en de verschillen blijven groeien. Er zijn meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of de arbeidsmarkt heeft grotere afstand tot de meeste mensen. Inclusie lijkt ver te zoeken. Terwijl er in ons Westen meer vrede en overvloed is dan ooit. Is lokaal dan het nieuwe normaal? Waarbij de kracht terugkomt bij de burger; bij jou en mij. De coronacrisis heeft dit in ieder geval wel versneld. Ik zie het om me heen gebeuren; we leren onze buurvrouw écht kennen, delen gezonde recepten uit, helpen samen de oude buurman met verse maaltijden en er wordt op elkaars kinderen gelet. We zijn samen in beweging en ook het zwerfafval wordt samen geprikt. Samen zorgen we voor elkaar in onze buurt op microniveau en geven we tegelijkertijd (noodgedwongen) de natuur en dieren een adempauze.

Eigen initiatieven

Je voelt dat mensen samen willen werken aan hun leefomgeving. En zo met elkaar bijdragen aan een fijnere samenleving. Initiatieven van mensen zelf zijn ook hard nodig voor het versterken en verduurzamen van hun wijk of dorp om de wijk leefbaar te houden. Maar ook omdat kleinschalige, persoonlijke zorg en nieuwe woonvormen ontwikkeld en georganiseerd moeten worden. De overheid ziet hier steeds meer een bescheiden rol voor zichzelf en laat meer aan mensen zelf en aan bedrijven over.

Gemeenschappen

Inwoners aan zet: vanuit 'burgerkracht', zoals ze dat noemen in gemeentelijke nota’s. In gemeenschappen, een bepaalde bevolkingsgroep met eenzelfde taal en cultuur, waar betekenisvolle initiatieven en ondernemingen de kans krijgen om snel en vernieuwend in te springen. Waar er wordt omgekeken naar elkaar en de omgeving. Iedereen zijn of haar steentje bijdraagt, meedoet, een rol heeft en van betekenis kan zijn. Walter Faay legt vanuit de antropologie prachtig uit hoe een gemeenschap werkt en wat er niet werkt. Verhelderend en enorm inspirerend. Bekijk zijn masterclass Sterke Communities hier. Lees ook het Whitepaper 'Sterke Communities'. Kijk op de site van Stérk.Brabant.

Gezonde basis

Stichting 'Samen leren in de wijk' is een krachtig voorbeeld hiervan. Volledig ontstaan vanuit inwoners. Sterke gemeenschappen groeien op steeds meer plekken in Brabant. Ze werken samen aan een duurzaam en toekomstbestendig leef-, woon- en zorgsysteem. Samenwerken in een nieuw jasje. Zodat onze inspanning niet meer alleen uitgaat naar het behandelen van ziekte maar juist naar het creëren van een gezonde basis. Dit is prachtig weergegeven in dit voetbalveld, vertaald door Chantal Walg. (Kijk ook op andersgezond.nu).

We hebben dit nodig om de transformatie in de zorg verder vorm te geven en te laten slagen. In sterke en vitale gemeenschappen zorgen we zo voor minder intramurale zorg, maar ook voor minder geïndiceerde zorg, waardoor de kosten verminderen.

Samenwerken

Nieuwe vormen van samenwerken en nieuwe samenwerkingen zijn onmisbaar. Verhalen vertellen en goede voorbeelden delen zijn ook nodig. Er gebeurt al veel goeds. Zo kun je deelnemen aan het webinar 'Zorgzame gemeenschappen' op 17 november 2020. Je kunt je aansluiten als initiatief bij Stérk.Brabant.

Vanuit mijn rollen bij Zorgbelang en Stérk.Brabant kom ik deze pareltjes tegen en help ik de beweging te versnellen. Ik ben benieuwd naar jouw mening, ideeën en realiteit. Je kunt me bereiken via evboxtel@zorgbelang-brabant.nl en ellis@sterkbrabant.nl.

Ellis van Boxtel Projectleider