SPEAK & EAT: waardevolle tool voor het ophalen van ervaringen in de jeugdhulp

TERUGBLIK EERSTE EDITIE ZEELAND


Diepgang, aandacht en echte gesprekken

OPBRENGST


Waardevolle adviezen over jeugdhulp

UITGANGSPUNT


Stem geven aan ouders en jongeren

VERVOLG


Kennis gebruiken binnen de Zeeuwse jeugdhulp

Jeugdhulp doen we Samen

‘Speak & Eat’ is een onderdeel van het landelijk project: ‘Jeugdhulp doen we Samen’ waaraan Zorgbelang deelneemt. Dit project stimuleert de lokale participatie van ouders en jongeren en helpt bij verdere ontwikkeling hiervan. De betrokkenheid en inbreng van de ‘mensen om wie het gaat’ is van grote waarde bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid. In verschillende fases zijn diverse partners, waaronder Zorgbelang, met elkaar aan de slag met de vraag ‘Hoe kun je cliëntenparticipatie vergroten?’ De afgelopen jaren zijn hier verschillende handvatten voor ontwikkeld, waaronder ‘Speak & Eat’. Het uiteindelijke doel van de pilot is om cliëntenparticipatie structureel op te zetten in heel Zeeland.

MEER INFORMATIE


Wil je meer weten over het betrekken van jongeren bij gemeentelijk beleid?

Neem dan contact op met projectleider Sjoek de Vries.


E-mail: sdvries@zorgbelang-zeeland.nl.

Telefoonnummer: 06 - 82 04 70 11