Consortia ‘Samen eHealth werkend maken’ ondertekenen statement


REGIONALE PARTIJEN ZETTEN ZICH IN OM EHEALTH-BASISDIENSTEN
BESCHIKBAAR TE MAKEN EN TE GEBRUIKEN

‘Samen eHealth werkend maken’, onder deze noemer organiseerde Zorgbelang Brabant|Zeeland dit jaar bijeenkomsten in Brabant, Gelderland en Zeeland. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen vormen samen regionale consortia. Met het doel om verbindingen te leggen, op regionaal en landelijk niveau, en gezamenlijk in actie te komen om samen eHealth werkend te maken. Aanleiding voor de consortiabijeenkomsten is de eHealth Meetlat, het onafhankelijke onderzoek van Zorgbelang Brabant|Zeeland naar de digitale dienstverlening van regionale zorgaanbieders.

Projectleiders Mark Neefs en Hanneke Griffioen startten in 2018 met de eHealth Meetlat. In januari 2019 maakte Zorgbelang de resultaten van het onderzoek bekend. Mark vertelt: “Voor de consortia nodigden wij de zogenoemde koplopers uit, zorgaanbieders die hoog scoorden op de eHealth Meetlat. Wij gingen van start door met elkaar de randvoorwaarden vast te stellen die nodig zijn om eHealth werkend te krijgen.”


Hanneke vervolgt: “Tijdens de tweede bijeenkomst werkten wij deze randvoorwaarden verder uit: hoe zorgen wij ervoor dat aan deze randvoorwaarden wordt voldaan? Met daarbij de persoon en eigen organisatie als uitgangspunt: Wat heb je nodig? Wat kun je zelf doen? Wie of wat kan je helpen om met eHealth aan de slag te gaan?” De laatste bijeenkomsten in september stonden in het teken van doen: ‘Wat ga je morgen doen om eHealth werkend te maken?’”

Goede praktijkvoorbeelden

Désirée Hobbelen, manager Vernieuwing & Kwaliteit bij BrabantZorg, sloot aan bij het consortium in Gelderland. “De bijeenkomsten waren inspirerend. Leuk om naar aanleiding van de eHealth Meetlat met verschillende partijen aan tafel te zitten. Ik vond het praktijkvoorbeeld van Het Huisartsenteam echt geweldig! Je hoort zo weinig ‘best practices’. Erg goed om te zien hoe Het Huisartsenteam zijn inzet op eHealth aantoonbaar heeft gemaakt. En hoe medewerkers en patiënten het ervaren.”


Daarnaast nam GGNet, een GGz-aanbieder in Gelderland, de aanwezigen mee in hun proces om een online aanmeldvragenlijst en een somatische screening bij de polikliniek in Zevenaar te realiseren. Vrijwilligers van het Bravis ziekenhuis (Bergen op Zoom en Roosendaal) vertelden over de DigiTuin, waar patiënten uitleg krijgen over de digitale toepassingen van het ziekenhuis. Jan Oostenbrink is manager cliëntzaken waaronder de DigiTuin valt. “De DigiTuin is gestart als een pilot en nu ingebed in onze organisatie. Wij willen voor patiënten de drempel verlagen om digitale zorgdiensten te gebruiken.”

Bijdrage van VWS

In september was Gelle Klein Ikkink, directeur Innovatie & Zorgvernieuwing van VWS, te gast in Tilburg en Arnhem. Hij nam de aanwezigen mee in hoe VWS eHealth en transformatie in de zorg ziet. In Zeeland sprak VWS’ Secretaris-Generaal Erik Gerritsen de aanwezigen via een videoboodschap toe. Hij prees de regionale samenwerking en spoorde aan tot doen, waarbij VWS via een financiële regeling kan ondersteunen.

Gezamenlijke ambitie

De gesprekken gedurende het jaar leidden tot het statement ‘Samen eHealth werkend maken’. Een gezamenlijke ambitie om digitale basisdiensten in de regio beschikbaar te maken en te gebruiken. “Wij geloven dat eHealth een waardevolle toevoeging is”, vertelt Jan Oostenbrink. “Met het statement laten wij zien dat wij de ontwikkelingen op gebied van eHealth ondersteunen en moeite doen om het gebruik in te bedden in ons ziekenhuis, met medewerkers en patiënten.”

Deel deze pagina op:

Vervolg consortia

Désirée Hobbelen kijkt uit naar een vervolg: “Na het uitwisselen van kennis en ervaringen zou ik graag een stap verder willen. Dat we een eHealth-toepassing concreet kunnen oppakken met elkaar. Waaraan we samen werken, samenwerking in de regio, binnen de keten of daarbuiten.”


Voor Jan Oostenbrink is kennis en ervaringen delen de reden om naar de consortiumbijeenkomsten te komen. “Zodat je van elkaar weet waar je mee bezig bent. En hoe ehealth-oplossingen in regionaal verband samenhang kunnen hebben. Want je wilt niet dat patiënten met verschillende systemen te maken krijgen.”

Meer weten over de eHealth Meetlat en de consortia ‘Samen eHealth werkend maken’? Volg ons:

Wil je aansluiten bij een van de consortia in 2020? Neem contact op met Hanneke Griffioen, projectleider eHealth Meetlat:

hgriffioen@zorgbelang-brabant.nl /

06 – 51 57 91 25