Leergang voor informele cliëntondersteuners geeft handvatten om aan de slag te gaan!


Informeel, én goed opgeleid

Naast professionele onafhankelijke cliëntondersteuners kunnen inwoners van gemeenten ook gebruik maken van onafhankelijke informele cliëntondersteuners (vrijwilligers). Een mooie aanvulling op de professionele ondersteuning vindt Zorgbelang Brabant | Zeeland. Zij spreken de taal van de inwoners en weten uit eigen ervaring waar mensen tegenaan lopen. Dit werkt voor veel mensen drempelverlagend waardoor zij sneller gebruik maken van deze vorm van ondersteuning.

Wij vinden het belangrijk dat deze informele cliëntondersteuners hun werk goed kunnen doen. Daarom ontwikkelde Academie Zorgbelang samen met MEE de Meentgroep een leergang voor (aankomende) informele cliëntondersteuners. In de gemeenten Deurne en Helmond zijn de eerste leergangen dit jaar succesvol afgerond. In de gemeente Tilburg starten wij hier binnenkort mee. Waarom is deze leergang belangrijk en wat levert deze leergang de deelnemers op?

Goede basis

Cliëntondersteuners ondersteunen burgers bij het vinden van de meest passende oplossing voor zijn of haar ondersteuningsvraag. Samen wordt het gesprek met de gemeente (indien bijvoorbeeld een Wmo voorziening nodig is) voorbereid, De burger kan er desgewenst voor kiezen om ook tijdens het gesprek ondersteuning te krijgen. Na het gesprek wordt gekeken of wat is afgesproken ook duidelijk is. Om vrijwilligers goed op deze werkzaamheden voor te bereiden heeft de leergang een mooi programma, dat een goede basis biedt.

In de training komen diverse aspecten aan de orde, zoals: de verschillende domeinen gekoppeld aan de lokale wet- en regelgeving en uitvoering; de rol van de cliëntondersteuner; het gesprek; het inzichtelijk maken van het netwerk; de kunst van het vragen stellen; bijzondere doelgroepen en de samenwerking met organisaties in de gemeente. Met deze kennis kunnen vrijwilligers direct aan de slag als informele cliëntondersteuner.

MAATWERK


“Na het volgen van de leergang hebben de informele cliëntondersteuners voldoende bagage om hun rol goed uit te voeren.”

Levensbrede ondersteuning

Wil Evers, beleidsmedewerker bij gemeente Deurne, vindt het een meerwaarde dat twee onafhankelijke partijen nu een modulaire leergang hebben opgezet die heel toegankelijk is: “Het is mooi dat er zowel wet- en regelgeving als een stukje visie, houding en bejegening aan bod komt. Dat is noodzakelijk om cliënten levensbreed te kunnen ondersteunen, aanvullend op de eigen kracht van mensen.”

Wil licht dit toe: “Cliëntondersteuning is meer dan mensen helpen in het verwerven van voorzieningen, het gaat ook om het waar mogelijk kunnen borgen van hun zelfstandigheid. Het is belangrijk om mee te denken in wat echt werkt. Soms kun je beter geld uitgeven aan een nieuwe accu voor een scootmobiel in plaats van het regelen van taxiritten. Heel praktisch, zodat iemand ook zijn zelfstandigheid behoudt.”

Maatwerk

De leergang is maatwerk en is volledig afgestemd op de specifieke situatie van de betreffende gemeente. Na het volgen van de leergang hebben de informele cliëntondersteuners voldoende bagage om hun rol goed uit te voeren.Meer weten over de ervaringen van deelnemers aan de leergang informele cliëntondersteuning in Helmond?

AAN DE SLAG IN JOUW GEMEENTE?


Meer informatie

Voor meer informatie over deze leergang en de mogelijkheden in jouw gemeente kun je contact opnemen met Nelleke Maathuis, coördinator Academie Zorgbelang.