De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is straks een feit.

Wat vindt de zorggebruiker ervan?

Vanaf juli 2020 heeft iedereen in Nederland recht op het digitaal inzien van zijn gezondheidsgegevens. Hiervoor worden nu verschillende apps en websites ontwikkeld: de zogenaamde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Bij de ontwikkeling hiervan wordt de zorggebruiker nog niet vaak betrokken. Wij vinden dat een PGO moet aansluiten op de wensen van de zorggebruiker. Daarom organiseren wij bijeenkomsten in de regio om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Vanaf volgend jaar heeft iedere zorggebruiker het recht op het digitaal inzien van zijn medische gegevens. De zorgaanbieders moeten ervoor zorgen dat deze gegevens altijd online beschikbaar zijn. Dit doen zij vaak via hun eigen online patiëntenportaal. Als je als zorggebruiker met meerdere aanbieders contact hebt, kan het onoverzichtelijk worden.

Je eigen gezondheidsgegevens beheren

Zorggebruiker nauwelijks betrokken

Wat vindt de zorggebruiker belangrijk?

Denk mee!

Hoe krijg je grip op je gezondheidsgegevens met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)? Wat heb jij als gebruiker daarvoor nodig? Hoe wil jij een PGO gebruiken?


Leden van cliëntenraden, klankbordgroepen en/of patiëntenorganisaties nodigen wij van harte uit om met ons mee te denken. Meld je aan voor een van de volgende bijeenkomsten:

26 november 2019

Zorgbelang Brabant|Zeeland
Ringbaan Zuid 44
Tilburg

28 november 2019

Gemeenschapshuis De Uitwijk

Generaal Pattonlaan 124

Eindhoven