Voorwoord

We leven in een bijzondere tijd. Ondanks het coronavirus gaan onze werkzaamheden gewoon door. Al doen we dat nu vooral vanuit huis en online. Natuurlijk kunnen we niet om het coronavirus heen. We inventariseren bijvoorbeeld in opdracht van de Provincie Noord-Brabant de maatschappelijke impact van het coronavirus op de Brabanders. Ook brengen we dit door ervaringsverhalen in beeld.

In januari gingen zowel onze nieuwe cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang als het Sociaal Meldpunt Tilburg voortvarend van start! Al heeft ook hier corona invloed op de manier van werken, zij staan vanzelfsprekend graag voor u klaar. In het magazine vindt u een introductie van beiden.

Naast het ondersteunen van individuele cliënten met hun vragen, problemen en/of klachten, hebben onze vertrouwenspersonen ook een signaalfunctie. Ze vertalen de signalen die zij constateren bij de jeugdzorginstellingen naar trends. U leest in dit magazine welke negen trends zij in 2019 in Brabant en Zeeland constateerden.

Ook vindt u in ons magazine het nieuwe online trainingsaanbod van Academie Zorgbelang.

Ik wens u veel leesplezier!

Jiska van den Hoek

Directeur-bestuurder

Inhoud

Cliëntenvertrouwenspersonen: ‘Wij zijn ontzettend partijdig’

Signaal jeugdhulp: Samen (hetzelfde) eten op de groep juist zo belangrijk voor sociale interactie

Sociaal Meldpunt Tilburg: Samen werken aan passende zorg vanuit beleving inwoners

Column: Het belang van taal ...

Nieuw: online trainingsaanbod Academie Zorgbelang

Trends in de jeugdhulp