Trends in de jeugdhulp

Overzicht

De vertrouwenspersonen van Zorgbelang Brabant | Zeeland ondersteunen individuele cliënten met hun vragen, problemen en/of klachten. Daarnaast hebben zij ook een signaalfunctie: ze kijken of de wet en regelgeving zorgvuldig wordt nageleefd en ook naar opvallendheden die ze bij de verschillende instanties signaleren. Ze vertalen deze signalen naar trends.

Zorgbelang Brabant | Zeeland voert het vertrouwenswerk in Brabant en Zeeland uit in opdracht van het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Ondersteuning door vertrouwenspersoon steeds meer op waarde geschat

In 2019 is er een verdere toename te zien van het aantal cliënten dat een beroep heeft gedaan op de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen merken daarnaast dat zij steeds meer welkom zijn bij instanties. In het verlengde daarvan merken zij dat klachten steeds serieuzer opgepakt worden. Als de vertrouwenspersoon contact opneemt met een hulpverlener, wordt hier over het algemeen vanuit een open houding op gereageerd. Hulpverleners zien steeds meer in dat ondersteuning door een vertrouwenspersoon wenselijk kan zijn voor de voortgang van een traject. Steeds vaker adviseert de hulpverlener de cliënt om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon als zij merken dat het onderlinge contact stroef loopt. Omdat we als vertrouwenspersonen met een hogere frequentie de groepen bezoeken, wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van onze dienstverlening.

Je vindt hier een overzicht van de negen trends die onze vertrouwenspersonen het afgelopen jaar in Brabant en Zeeland constateerden. Wij delen deze graag met je.

01

Veel verschillende gezichten op de groepen door tekort aan personeel

02

Toename drugsgebruik

03

Weglopen

04

Zak- en kleedgeld

05

Meer flexibiliteit werktijden

06

Goede basisstructuur essentieel voor behandeling cliënt

07

Effect conflictscheidingen op voortgang doelen

08

Verblijfsduur op instelling vaak onduidelijk

09

Positief effect op klachtafhandeling door inzet klachtenfunctionaris