Samen werken aan passende zorg vanuit beleving inwoners

Sociaal Meldpunt Tilburg voortvarend aan de slag!

Sinds 1 januari 2020 is het Sociaal Meldpunt Tilburg van start. Een onafhankelijk meldpunt voor iedereen in Tilburg met vragen, meldingen of klachten over zorg, wonen, werk & inkomen en jeugdhulp. Hans Kokke en Joyce de Bruin bemensen samen het Sociaal Meldpunt. Beiden hebben ruime ervaring en kennis binnen het sociaal domein. Hans werkte onder andere in de (jeugd)zorg, was raadslid en ook wethouder Wmo in de gemeente Tilburg. Joyce deed verschillende werkzaamheden binnen het sociaal domein, zoals: maatschappelijke gemeentelijke/provinciale projecten, integraal klantmanager (gemeente; werk en inkomen), relatiebeheer re-integratie (re-integratiebureau) en als gebiedsconsulent (bij woningcorporatie). Ze heeft daarnaast ervaring als (job)coach en trainer.

Het idee voor het Sociaal Meldpunt Tilburg is ontstaan in de gemeenteraad Tilburg: ‘Veel mensen lijken nu tussen wal en schip te vallen op het gebied van zorg, wonen, werk & inkomen en jeugdhulp. Het is dan natuurlijk goed om te checken of dat zo is’, vertelt Hans Kokke. ‘Het was dus belangrijk dat er een Meldpunt kwam om dit ook vast te leggen. Om mensen een plek te geven waar zij terecht kunnen met vragen; maar ook voor een luisterend oor. Het Sociaal Meldpunt heeft de vorm gekregen van een project voor twee jaar. We zijn elke werkdag van 09.00 tot en met 17.00 uur te bereiken. Het project is qua uitvoering belegd bij Zorgbelang Brabant | Zeeland, maar het Meldpunt zelf is onafhankelijk.’ Hans en Joyce vertellen hoe zij samen invulling geven aan het Sociaal Meldpunt Tilburg.

Diversiteit in een sociale stad

Joyce is enthousiast: ‘Het leuke is dat veel elementen uit mijn voorgaande werkzaamheden in deze functie goed van pas komen en ook samenkomen. Tilburg is een heel sociale stad; er gebeurt veel. Er is ook ruimte voor flexibiliteit en om op een versterkende manier samen te werken binnen het sociaal domein. Het is mooi om bij te mogen dragen aan het zo passend mogelijk maken van het aanbod gebaseerd op de vraag van inwoners. Fijn dat ik hierin iets kan betekenen door de ontvangen meldingen en vragen te bundelen, te signaleren en in beeld te brengen. Tof om te zien hoe iedereen zich (met elkaar) inzet in Tilburg. En fijn om dit samen met Hans te doen: we vullen elkaar goed aan. Tilburg is nieuw voor mij. Ik bekijk de Tilburgse invulling van het sociaal domein met nieuwe ogen. Hans kent de stad goed als inwoner en als wethouder heeft hij mede deels invulling gegeven aan het beleid in de stad.’

Ook Hans vindt zijn functie heel leuk en ziet het als een mooi avontuur dat hij mag aangaan en waarin hij echt iets kan bijdragen: ‘De grote diversiteit in het werk spreekt me erg aan: het ene moment werk je aan een casus, of doe je een werkbezoek en dan weer heb je overleg. Ik mag dingen ontdekken en ook dingen uitvinden om goede zorg te kunnen bieden. Mooi dat we mensen kunnen helpen of gewoon een luisterend oor kunnen bieden. Maar ook problemen kunnen signaleren en kunnen laten zien waar mogelijke verbeteringen liggen. Mooi ook om af en toe de verwondering te zien bij Joyce, die nieuw is in de stad.’


De eerste maanden zijn Joyce en Hans onder de noemer ‘Sociaal Meldpunt on Tour’ veel langs geweest bij diverse organisaties op verschillende plekken in de stad om bekendheid te geven aan het Meldpunt.

Veel op pad om elkaar te ontmoeten

De eerste maanden zijn Joyce en Hans onder de noemer ‘Sociaal Meldpunt on Tour’ veel langs geweest bij diverse organisaties op verschillende plekken in de stad om bekendheid te geven aan het Meldpunt. Zo waren ze bijvoorbeeld aanwezig bij diverse wijklunches.

Ook heeft het Meldpunt verschillende bezoeken gebracht aan maatschappelijke organisaties, zoals bij de Voedselbank: “Op die manier is er ruimte voor laagdrempelige gesprekken waarin je mensen echt leert kennen” vinden beiden. “We zijn in januari begonnen”, zegt Joyce. “Hoe de uitwerking is dat is alleen te zien als je in het veld bent. Het is daarom belangrijk om bekendheid te creëren, niet alleen bij professionals, maar juist ook bij de mensen om wie het gaat. Het is goed om korte lijnen te hebben met zoveel mogelijk organisaties binnen de gemeente Tilburg. Om samen te werken en elkaar zo te versterken. Zeker ook vanuit het perspectief van de inwoners zelf: wat is hun beleving?”

Combineren van hulpvragen

Joyce benadrukt dat het Sociaal Meldpunt Tilburg onafhankelijk is: “Ons doel is om veel Tilburgers te kunnen helpen en adviseren met hun vragen op het gebied van Wmo, Jeugdhulp en de Participatiewet. De activiteiten worden periodiek verwerkt in een evaluatierapport naar de gemeente Tilburg. Daarnaast onderhouden we actief contacten met de Sociale Raad Tilburg, omdat de signalen van het Sociaal Meldpunt voor hen mede als input kan dienen voor beleidsadvies aan de gemeente.” Hans vervolgt: “Wat je in de praktijk ziet is dat er hulpvragen samenkomen die gecombineerd moeten worden. Zoals iemand die huishoudelijke hulp nodig heeft, en ook in een traject van werk en inkomen valt. Het kan dan lastig zijn om dit samen te brengen. Vaak willen mensen hun frustratie kwijt en hun ervaringen delen. Bij behoeft aan ondersteuning in het verdere proces kan je iemand doorverwijzen naar een Meedenker.” In veel situaties is er al contact geweest met organisaties en zijn er situaties die om een oplossing vragen. Hans licht dit toe met een voorbeeld uit de praktijk: “Er was een mevrouw waar de hulp al een aantal keer niet was langs geweest. Zij had hierover gebeld met de betreffende instelling, maar kreeg geen goed contact. Zij wist niet wat nu te doen en belde naar het Sociaal Meldpunt Tilburg. Ik heb daarop in overleg met mevrouw contact gezocht met de gemeente, die haar heeft geholpen met een oplossing.”

Waarvoor kun je terecht bij het Sociaal Meldpunt Tilburg?

We zijn er voor alle vragen en meldingen over de ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, wonen, werk & inkomen en jeugdhulp. Wij helpen je door:

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Ontwikkelingen in het sociaal domein

Beiden zien kansen voor het Sociaal Meldpunt: “In deze tijd zijn er veel ontwikkelingen in het sociaal domein. Er zijn veel regels en het kan soms lastig zijn om een gesprek te hebben met de gemeente of een instantie. Je ziet veel beweging in het sociaal domein; er zijn steeds meer maatschappelijke ondernemingen. Het beslaat daarnaast ook een groot gebied. Je moet de nieuwste ontwikkelingen steeds in de gaten blijven houden. Dit vraagt nogal wat van inwoners: wat doet dat met hen? Het is vooral een kwestie van een vorm vinden hoe het prettig werkt.” “Ook in de huidige situatie met de maatregelen op het gebied van de coronacrisis staan we voor iedereen klaar om meldingen te noteren en zo een goed beeld te krijgen van huidige vragen, wijzigingen en situaties binnen het sociaal domein. Dit is een uitzonderlijke situatie waarin voor veel mensen geldt dat er sprake is van veranderingen. In deze onzekere tijden wensen wij alle inwoners een goed welzijn toe. We luisteren naar ieders verhaal en geven waar nodig informatie, advies of we verwijzen door. Wij hopen met ons werk een goede bijdrage te leveren aan het sociaal domein. Zodat we met zijn allen op een versterkende manier kunnen bijdragen aan een zo goed en passend mogelijk aanbod voor inwoners.”

Heb je een vraag of een melding? Neem dan contact op!

Het Meldpunt is op alle werkdagen bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur. Je bereikt hen op verschillende manieren: Telefoon: 013 202 00 56 Whatsapp: 06 - 481 710 27 E-mail: info@sociaalmeldpunttilburg.nl