Nieuw: online trainingsaanbod Academie Zorgbelang

Academie Zorgbelang biedt haar trainingen en workshops, in verband met het coronavirus, vanaf nu online aan. Een mooie kans om op laagdrempelige wijze deel te nemen aan ons (gratis) trainingsaanbod. Hier vind je het actuele aanbod voor de maand mei.

14 mei 2020

Met de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) meer positie als cliëntenraad

Tijdens deze training bespreken wij de belangrijkste uitgangspunten van de WMCZ, zoals: instemmingsrecht, recht op onafhankelijke ondersteuning et cetera. Daarbij komen zeker ook de volgende vragen aan de orde: hoe houd je het werk voor de raad uitdagend en hoe communiceer je op een goede manier met jouw achterban?

19 mei 2020

'Geen gebakken lucht'

Met deze praktische workshop ga je aan de slag om stap voor stap het verhaal van de organisatie te maken. Waarom doen jullie wat jullie doen? Hoe willen jullie je doel bereiken en wat doe jullie dan om dit doel te bereiken? Een Why, How en What maken doe je niet alleen. De andere deelnemers gaan je hierbij helpen. Zodat jij straks een goed verhaal hebt voor je patiënten- of cliëntenorganisatie.

20 mei 2020

Veel wetten in het sociaal domein: dit moet je er van weten

Ben jij actief in het sociaal domein? Dan is het goed om de juiste basiskennis te hebben van de wetten die daarin gelden. In vogelvlucht nemen wij je mee door de verschillende wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet en de Participatiewet. Je krijgt zo al snel een idee van de basis waarop bepaalde beschikkingen en voorzieningen in het sociaal domein worden toegekend. Hele praktische informatie die je gelijk kunt toepassen in je werk.

27 mei 2020

Hoe zorg je goed voor jezelf? Kennismaken met Positieve Gezondheid

Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekte het is veel meer dan dat. Mee kunnen bewegen met het leven, veerkrachtig zijn en zelf de regie voeren staan centraal in het model ‘Positieve Gezondheid’ van arts/onderzoeker Machteld Huber. Tijdens deze workshop leer je meer over eigen regie, maak je kennis met het model ‘Positieve Gezondheid’ en ga je hiermee zelf praktisch aan de slag. Je leert op een andere manier kijken naar jouw eigen gezondheid.

29 mei 2020

Hallo achterban, bent u daar?

Om je achterban goed te kunnen vertegenwoordigen, is het belangrijk zo goed mogelijk contact met hen te hebben. Maar wat is dan goed contact? Hoe onderhoud je dit? Wat zijn zaken waar je zeker aandacht voor moet hebben? Hoe ga je hier met elkaar mee aan de slag? Hoe kom je tot het begin van een praktisch uitvoerbaar communicatieplan? In deze interactieve training ga je hier aan de hand van concrete opdrachten mee aan de slag.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen, ondanks ziekte, beperking, ouderdom of minder zelfredzaamheid, mee kan blijven doen aan de snel veranderende maatschappij. Participatie en het (be)houden van de eigen regie zijn onmisbaar voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Daar zijn kennis en vaardigheden voor nodig. Voor professionals van de overheid, in de zorg en welzijn. Voor de mensen om wie het gaat. En voor alle betrokkenen zoals mantelzorgers, familie, naasten, vertegenwoordigers en belangenbehartigers. Academie Zorgbelang biedt voor al deze groepen trainingen, workshops en (thema)bijeenkomsten om deze kennis te vergroten en vaardigheden (verder) te ontwikkelen. Om ze vervolgens effectief in de praktijk uit te voeren.

Lees meer over onze visie op leren