Column

Het belang van taal …

Juist in een tijd dat iedereen de mond vol heeft over ZOOM, Skype, WhatsApp et cetera is het goed om even stil te staan bij mensen waarvoor dit allemaal wat lastiger is. Mensen die niet zo digitaal vaardig zijn en soms ook gewoon moeite hebben met lezen en schrijven.

En dat zijn echt niet alleen mensen die een niet-Nederlandse achtergrond hebben. Uiteraard speelt onze moeilijke maar mooie taal bij die mensen zeker ook een rol, maar ik bedoel dat ook Nederlanders zelf veel moeite kunnen hebben met taal. Als je naar de cijfers kijkt (20% van de Nederlanders is digitaal minder vaardig) dan is duidelijk dat we hier echt iets te doen hebben: samen!

Want juist nu is duidelijk dat door de sociale afstand die de coronacrisis met zich meebrengt, juist voor mensen die minder digitale vaardigheden hebben de afstand naar anderen ineens ENORM groot is geworden. Samen met de Stichting Lezen & Schrijven, met Taalhuis Breda en gemeente Breda slaan we de handen ineen om ons in te spannen vooral ook ouderen te bereiken.

Dat gebeurt nu rechtstreeks, maar intussen zijn er ook verbindingen met scholen om via de kinderen in te zetten op het bereiken van ouderen (opa’s en oma’s, maar ook buren). Met een briefje in de bus, met een bericht aan de vaders en moeders. Om mensen hier alert op te maken, want mensen vertellen je echt niet dat ze hier moeite mee hebben. Dus kijk eens om je heen: wie zou jij kunnen helpen?

Gabie Conradi Projectleider

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.