Voorwoord

Afgelopen maanden hebben medewerkers en vrijwilligers van Zorgbelang Brabant|Zeeland veel energie gestoken in de eHealth Meetlat, het regionale onderzoek naar de digitale dienstverlening van zorgaanbieders in Brabant, Zeeland en Gelderland. Wij deden dit onderzoek wederom in opdracht van VWS. De eerste eHealth Meetlat voerden we uit in 2016, deze Meetlat gaat over 2018. En wat blijkt? Er gebeuren hele mooie dingen op het gebied van eHealth, maar toch zijn er nog steeds zorgorganisaties die weinig of zelfs helemaal niets online aanbieden.


En dat zou je, zeker in dit digitale tijdperk, zeker mogen verwachten. Het moet eigenlijk heel vanzelfsprekend zijn om online een afspraak te maken met je zorgverlener of via de website een herhaalrecept aan te vragen. De Meetlat maakt zichtbaar dat dit nog niet overal de realiteit is. De Meetlat maakt dit ook bespreekbaar. Dit doen we in consortia waarin organisaties op regionaal niveau van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken. Wij hopen dat dit bijdraagt aan het verder implementeren van digitale dienstverlening in de zorg, zodat wij ook bij een volgende Meetlat weer hele mooie resultaten zien.


Signaleren en bespreekbaar maken

Natuurlijk gaat dit eMagazine ook over onze andere activiteiten. Signaleren bijvoorbeeld. Onze vertrouwenspersonen maken elk jaar een overzicht van signalen en trends in de jeugdhulp. Twee van deze trends hebben we in dit magazine wat verder toegelicht en ook daar zien wij dat er nog een hoop knelpunten liggen. Knelpunten die niet zo snel zijn opgelost en vragen om een betere samenwerking tussen gemeenten, zorginstellingen, jongeren en ouders. Doordat onze vertrouwenspersonen deze knelpunten signaleren en bespreekbaar maken, kunnen we ook hier ons steentje bijdragen aan verbeteringen in de zorg. In dit geval in de jeugdhulp.

Ik wens u veel leesplezier.

Jiska van den Hoek
directeur-bestuurder Zorgbelang Brabant|Zeeland