HOE SCOREN ZORGAANBIEDERS OP DE EHEALTH MEETLAT?


Samen eHealth werkend maken in Brabant, Gelderland en Zeeland

In 2016 hadden wij in Brabant de primeur. In 2018 gingen wij verder met de eHealth Meetlat: het regionale onderzoek van Zorgbelang Brabant|Zeeland naar de digitale dienstverlening van zorgaanbieders in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland.

Welke ziekenhuizen, GGz-instellingen, huisartsen en VVT-instellingen (verpleging, verzorging en thuiszorg) zijn het meest vooruitstrevend in het aanbieden van eHealth basisdiensten? Denk aan:

- het online maken van een afspraak of herhaalrecept aanvragen;

- het digitaal inzien van je labuitslagen of je dossier;

- beeldbellen of e-mailen met je hulpverlener.

In opdracht van VWS

Zorgbelang Brabant|Zeeland voert de eHealth Meetlat uit in opdracht van het ministerie van VWS. Wij brachten het gebruik van eHealth door zorgaanbieders in Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland in kaart op eHealthMeetlat.nl, zodat patiënten kunnen zien welke digitale basisdiensten een zorgaanbieder aanbiedt.

Deze eHealth basisdiensten kunnen bijdragen aan het goed en betaalbaar blijven houden van de gezondheidszorg in Nederland. Onder meer door het versterken van zelfmanagement van patiënten en cliënten, door een betere inzet van zorgaanbieders en door het creëren van nieuwe zorgmogelijkheden.

SGE opnieuw koploper in Brabant

Net als in 2016 is SGE ook in 2018 de nummer 1 op het gebied van eHealth in de categorie Huisartsen. De eerstelijnsorganisatie in Zuidoost-Brabant, die meerdere disciplines in dienst heeft waaronder een grote groep huisartsen, scoort op bijna alle onderzoeksvragen.

Pascale Voermans, voorzitter Raad van Bestuur van SGE: “Wij zijn heel blij om als koploper uit het onderzoek te komen. Wij zetten de komende periode alleen maar intensiever in op eHealth zodat nog veel meer patiënten ervan gebruik gaan maken.”


Stof tot nadenken

Ook anderen zien de voordelen van het onderzoek van de eHealth Meetlat. André Walhout, beleidsmedewerker Informatisering en Automatisering bij Zorggroep Ter Weel met negen locaties in Zuid-Beveland: “Als grote VVT-organisatie ben je al snel koploper, zo staan wij op de tweede plaats. Ik vind het goed dat deze check op digitale basisdiensten gebeurt. Het geeft inzicht aan cliënten en hun naasten. Het geeft ook stof tot nadenken. Zo bespraken wij na het bekijken van de eHealth Meetlat de mogelijkheid om een voorleesfunctie toe te voegen aan onze nieuw te ontwikkelen website.”

Lokaal samenwerken

Arend Roos, kartrekker kenniskring eHealth in Zeeland, vindt het goed dat de eHealth Meetlat ook in zijn provincie is uitgevoerd: “Het gaat om zaken die voor veel patiënten vanzelfsprekend zijn, zoals online een afspraak maken of een herhaalrecept aanvragen. De eHealth Meetlat laat zien dat veel organisaties nog niet zo ver zijn. De organisaties die zich verbinden aan de kenniskring hebben zeker de ambitie om samen te werken en van elkaar te leren. Zij kunnen de praktijk aan de eHealth Meetlat toevoegen.”

Consortia 'Samen eHealth werkend maken'

In Brabant en Gelderland en Zeeland richt Zorgbelang consortia in waarin zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars en andere regionale partijen die betrokken zijn bij eHealth deelnemen.


Zo ook André Walhout namens Zorggroep Ter Weel: “Vanuit de bestuurlijke hoek wordt nu steeds meer aandacht besteed aan eHealth, van digitale basisdiensten tot en met grotere eHealth oplossingen. Samenwerken en in elkaars keuken kijken draagt naar mijn idee bij om eHealth beter beschikbaar te maken. Om daarna eHealth ook werkelijk in de praktijk te brengen.”

Doel van de consortia is om verbindingen te leggen, op regionaal en landelijk niveau, en gezamenlijk in actie te komen om samen eHealth werkend te maken.Heb je interesse om deel te nemen aan de consortia-bijeenkomsten? Mail of bel met Mark Neefs, Cisca Zuurveld of Hanneke Griffioen:

Mark Neefs

Cisca Zuurveld

06 - 28 32 64 64

czuurveld@zorgbelang-zeeland.nl

Hanneke Griffioen

06 - 51 57 91 25

hgriffioen@zorgbelang-brabant.nl

Lees meer over de eHealth Meetlat op ehealthmeetlat.nl. Bekijk de zorgkaart en praat mee op onze community.

Deel deze pagina op: