2019 STAAT IN HET TEKEN VAN VERNIEUWING


Academie Zorgbelang: 'leren is investeren'

2019 staat voor Academie Zorgbelang in het teken van vernieuwing. Een nieuwe website, een mooi nieuw gevarieerd aanbod van trainingen en workshops voor een uitgebreide doelgroep, nieuwe trainers en trajecten, zoals maatwerk of coaching na het volgen van een training.

Academie Zorgbelang organiseert trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor (zorg)professionals, patiënten/cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers in de zorg en welzijn, maatschappelijk initiatiefnemers, sociaal ondernemers, cliënten-en adviesraden en patiënten-en cliëntenorganisaties.

Nieuw aanbod

Met het samenstellen van ons trainingsaanbod kijken wij altijd heel goed naar de markt, wat speelt daar, waar liggen knelpunten en waar hebben mensen behoefte aan als het gaat om scholing”, legt Nelleke Maathuis, coördinator van de Academie, uit. “Aan de hand van deze informatie ontwikkelen wij onze trainingen en workshops. In de afgelopen maanden hebben wij op deze manier behoorlijk wat nieuw aanbod kunnen samenstellen.”


Een groep nieuwe trainers gaat deze trainingen en workshops verzorgen. Zij hebben hiervoor allemaal een training van Karin de Galan gevolgd. “Onze trainers hebben veel praktische ervaring in de zorg- en welzijnssector doordat ze bijna allemaal werkzaam zijn bij Zorgbelang Brabant|Zeeland. Zij hebben dagelijks contact met zorgvragers, mantelzorgers, zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars. Hierdoor weten zij wat er speelt op het brede gebied van zorg en welzijn en kunnen zij in hun trainingen gemakkelijk inspelen op de actualiteit. Dit maakt dat de trainingen van de Academie altijd up-to-date zijn.”

Maatwerk en coaching

De trainingen zijn ontwikkeld voor een brede doelgroep maar lenen zich ook uitstekend voor maatwerk. Nelleke: “Bij een vraag voor een training kijken wij samen met de klant naar het gewenste effect van de training. Hierbij zoomen wij in op de praktijk van de deelnemers en de gewenste situatie. De trainer maakt vervolgens een passend programma.”


Het aanbod is behoorlijk uitgebreid, toch kan het zo zijn dat organisaties getraind willen worden op onderwerpen die niet in het huidige aanbod zijn opgenomen. “Geen probleem”, geeft Nelleke aan. “Ook op specifieke vragen van de klant kunnen wij trainingen ontwikkelen. Hebben wij de kennis hiervoor even niet in huis, dan hebben wij een breed netwerk waar wij altijd een beroep op kunnen doen.”

Nelleke Maathuis: “Bij een vraag voor een training kijken wij samen met de klant naar het gewenste effect van de training. Hierbij zoomen wij in op de praktijk van de deelnemers en de gewenste situatie. De trainer maakt vervolgens een passend programma.”

AAN DE SLAG MET NIEUWE KENNIS


Praktijkgericht

Het volgen van een training of workshop levert je een hoop nieuwe kennis op. Je leert ook hoe je deze kennis in de praktijk kunt toepassen. Toch kan dit minder eenvoudig zijn dan je in eerste instantie dacht. Nelleke: “In het programma van de Academie is altijd aandacht voor de overdracht van het geleerde naar de praktijk. Zo zorgen wij ervoor dat deelnemers ook na een training aan de slag gaan met wat zij geleerd hebben. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van praktijkopdrachten en een terugkoppeling daarop of een kort coachingstraject. Ook hierin leveren wij maatwerk.”

Nieuwe website

Het trainingsaanbod voor maart t/m juni staat inmiddels online op onze website. Daar kun je je inschrijven voor trainingen en workshops. “Achter de schermen zijn wij druk bezig met een nieuwe website voor de Academie. Naast het aanbod voor het voorjaar komt daar ook ons complete aanbod op te staan. De nieuwe website biedt ook de mogelijkheid om alvast online aan te geven of je interesse hebt voor een training of workshop. Op het moment dat er voldoende belangstelling is plannen wij een datum waarop de training gevolgd kan worden”, aldus Nelleke.

“In het programma van de Academie is altijd aandacht voor de overdracht van het geleerde naar de praktijk.”

Bekijk snel het trainingsaanbod voor dit voorjaar!


Deel deze pagina op: