Wat is ouderenmishandeling?

Verschillende vormen van ouderenmishandeling

Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen slachtoffer van mishandeling. Er zijn verschillende vormen van ouderenmishandeling: lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing, financiële uitbuiting en schending van rechten. Vaak komen ze in combinatie voor. Ouderenmishandeling vindt meestal plaats in huiselijke kring, door bijvoorbeeld (ex) partners, gezinsleden, familieleden, vrienden of mantelzorgers. Ouderenmishandeling komt ook voor in zorginstellingen door bijvoorbeeld de beroepskrachten die daar werken.

Jaarlijks zijn ongeveer 30.000 ouderen slachtoffer van financiële uitbuiting. Denk hierbij aan diefstal van geld, kostbaarheden zoals sieraden, of andere waardevolle bezittingen. Of het wijzigen van een testament ten gunste van de pleger. Daarnaast wordt ook vaak misbruik gemaakt van de pinpas. Het duurt lang voordat de omgeving van het slachtoffer weet dat hij of zij financieel misbruikt wordt. Dit komt omdat de oudere vaak afhankelijk is van degene die de oudere misbruikt. Ouderen zwijgen dan om van diegene nog wel de hulp te krijgen die nodig is.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Onderscheid

Er zijn zoals gezegd verschillende vormen van ouderenmishandeling, maar een belangrijk onderscheid is of het met of zonder opzet gebeurt. • Zonder opzet (ontspoorde zorg) Een oudere van 65+ kan zonder dat er sprake is van opzet, mishandeld of verwaarloosd worden door de mantelzorger of de professionele verzorger. Mogelijke redenen zijn dat er sprake is van onmacht, overbelasting en/of dat men niet weet wat men moet doen (onkundigheid). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je als mantelzorger de zorg hebt voor iemand met dementie. Of een partner die een herseninfarct heeft gehad en daardoor erg veranderd is. Een mantelzorger heeft zelf ook tijd nodig om 'op te laden'. Door de mantelzorger of professionele verzorger te informeren en ondersteunen, ontstaat er meer begrip voor de situatie en kan werk van de schouders worden genomen. Bijvoorbeeld in de vorm van iemand die even een middag bij de partner blijft, zodat de mantelzorger iets voor zichzelf kan doen. • Met opzet Er is sprake van opzet als een oudere van 65+ moedwillig wordt mishandeld door iemand uit het gezin, familie, een 'goede' bekende of door een beroepskracht waar de oudere afhankelijk van is. Mogelijke redenen kunnen zijn: financieel gewin, desinteresse, wraak of bijvoorbeeld een lange traditie van familiegeweld en conflicten.

Bespreek signalen

Een oudere is meestal niet in staat om zelf uit deze situatie te komen. Vaak is er een afhankelijkheidsrelatie en gaat het om alleenstaande ouderen. In veel gevallen vindt mishandeling plaats door iemand uit de familie. Er moet echt actie van buiten komen om dit te keren! Of het nu op je werk of privé gebeurt; onopzettelijk of opzettelijk is, het is ontzettend belangrijk de signalen met iemand te delen. Blijf er vooral niet zelf mee zitten en onderneem actie. Je kunt je signalen bespreken met een vriend, coördinator, collega of iemand anders die je vertrouwt. Praat erover en kijk samen of je het tij kunt keren. En/of neemt contact op met Veilig Thuis via het gratis nummer 0800 2000. Dat kan 24 uur per dag.

Samenwerken als kracht tegen financieel misbruik