Voorwoord

Samenwerken als sleutel: de kracht van verbinden

Vandaag (15 juni 2020) vindt de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling plaats om het onderwerp wereldwijd onder de aandacht te brengen. Ook in Nederland is hier uiteraard aandacht voor. Want het houdt niet op, totdat je iets doet. Zorgbelang Brabant | Zeeland zet zich actief in tegen ouderenmishandeling en het bespreekbaar maken hiervan. Zo zijn wij nauw betrokken bij de lokale allianties 'Veilig financieel ouder worden' West Maas en Waal en Tilburg. En het programma 'Geweld hoort nergens thuis' in Zuidoost-Brabant.

Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch krijgt 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers ooit te maken met ouderenmishandeling, blijkt uit onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) in 2019. Het is hard nodig om in actie te komen bij vermoedens van ouderenmishandeling. Zeker in deze tijd waarin Covid-19 ouderen nog kwetsbaarder maakt en uitbuiting meer dan ooit op de loer ligt.

Kwetsbaar, juist in de Covid periode

Dat blijkt ook uit signalen die Zorgbelang van diverse kanten ontvangt. Zo is er een toename van phishing specifiek gericht op ouderen. Banken krijgen meer aanvragen voor volmachten en notariële volmachten. Zonder de mogelijkheid van persoonlijk contact met de cliënt zelf, omdat er de afgelopen periode geen face-to-face afspraken konden worden gemaakt.

Ook de afschaling van de professionele zorg in de thuissituatie wordt genoemd. Professionals spelen een hele belangrijke rol bij de signalering van ouderenmishandeling. Er wordt daarom minder gesignaleerd en dus ook minder gemeld. De zorg en het onderbuikgevoel dat professionals delen is dat ze straks, als alles weer normaler is, met meer zaken te maken krijgen.

Samenwerken

Mensen die vermoedens van mishandeling hebben, of een niet pluis gevoel, durven dit niet altijd bespreekbaar te maken. Of kunnen dat niet. Ook ouderen zelf niet. Dat maakt de aanpak van problemen moeilijk. En de oudere komt er alleen niet uit. Het taboe doorbreken is daarom belangrijk. Door erover te praten, kennis te delen en elkaars expertise als professionals te betrekken bij een casus. Samenwerken, dat is een antwoord. Want uit ervaring blijkt dat daar een belangrijke sleutel ligt om deze problematiek aan te pakken. Laten we er samen voor zorgen dat we deze groep ouderen kunnen helpen!

We wensen u veel inspiratie bij het lezen van dit eMagazine!

Jiska van den Hoek

Directeur-bestuurder

Inhoud

Wat is ouderenmishandeling?

Interview met Oscar Balkenende: Samenwerken als kracht tegen financieel misbruik

Start en ambitie van het landelijk netwerk tegen ouderenmishandeling

Oprichting lokale initiatieven ‘Veilig financieel ouder worden’

Aanpak ouderenmishandeling: meldcode

Blog: Financieel misbruik ouderen: het komt vaker voor dan je denkt!

Training: Ouderenmishandeling, je ziet het pas als je het gelooft