TRAINING

Ouderenmishandeling, je ziet het pas als je het gelooft

Academie Zorgbelang heeft een speciale training ontwikkeld op het gebied van ouderenmishandeling voor professionals en vrijwilligers die met ouderen werken.

Mishandeling van ouderen is een verborgen probleem. Vaak wordt ouderenmishandeling verzwegen door de betrokkenen zelf en niet opgemerkt door de omgeving. Het gebeurt in situaties waarbij geen andere mensen aanwezig zijn en treft vooral de kwetsbare ouderen. Het komt meer voor dan we denken. Zeker nu ouderen langer thuis wonen. Maar ook in bijvoorbeeld verpleeghuizen. De oudere zelf komt vrijwel nooit alleen uit deze situatie. Wat we zien is het topje van de ijsberg.

Wat gaan we doen?

Tijdens deze basistraining:

  • Krijg je informatie over ouderenmishandeling en verschillende vormen die voorkomen, zowel moedwillig als niet moedwillig.
  • Leer je wat risicofactoren bij slachtoffers en daders zijn.
  • Leer je wat mogelijke signalen zijn vanuit het slachtoffer en de dader.
  • Bespreek je wat je kunt doen als je signalen opvangt.
  • Krijg je summiere informatie over de meldcode.

Duur workshop Deze workshop duurt 3 uur.

Voor wie Professionals en vrijwilligers die met ouderen werken.

Voor meer informatie Neem voor meer informatie contact op met Nelleke Maathuis, coördinator van Academie Zorgbelang. Dat kan per e-mail: nmaathuis@zorgbelang-brabant.nl of telefonisch: 06 - 41 11 01 11.

Over Academie Zorgbelang

Wij vinden het belangrijk dat iedereen, ondanks ziekte, beperking, ouderdom of minder zelfredzaamheid, mee kan blijven doen aan de snel veranderende maatschappij. Participatie en het (be)houden van de eigen regie zijn onmisbaar voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Daar zijn kennis en vaardigheden voor nodig. Voor professionals van de overheid, in de zorg en welzijn. Voor de mensen om wie het gaat. En voor alle betrokkenen zoals mantelzorgers, familie, naasten, vertegenwoordigers en belangenbehartigers.

Academie Zorgbelang biedt voor al deze groepen trainingen, workshops en (thema)bijeenkomsten om deze kennis te vergroten en vaardigheden (verder) te ontwikkelen. Om ze vervolgens effectief in de praktijk uit te voeren.

Lees meer over onze visie op leren