Voorwoord

Sinds een aantal maanden breken wij bij Zorgbelang Brabant | Zeeland ons hoofd over de toenemende personeelskrapte in de zorg. Steeds vaker bereiken ons signalen over patiëntenstops in de eerstelijnszorg, over ziekenhuisafdelingen die vanwege gebrek aan personeel gesloten worden of over lange wachtlijsten in de jeugdzorg en de ggz.


Omdat patiënten en cliënten de gevolgen van deze personeelskrapte in praktijk voelen, is het een probleem waarover wij ons zorgen maken. Omdat wij het belangrijk vinden dat het perspectief van patiënten wordt meegewogen bij het vinden van oplossingen, denken wij graag mee in het oplossen van dit steeds groter wordende probleem. Een mooi voorbeeld van meedenken is onze deelname aan de Health Innovation School. Onze collega Karim el Barkaoui werkte daar samen met innovatoren uit de zorgsector aan een innovatie in de huisartsenzorg: OnHealthCare. In dit magazine leest u daar alles over. Hun claim: door de implementatie van onHealthCare krijgen patiënten meer regie over hun eigen gezondheid. Zo wordt de huisarts ontlast en heeft deze weer ruimte voor meer patiënten. Twee vliegen in één klap!

Wij zijn ervan overtuigd dat meer eigen regie een van de oplossingen is voor de krappe arbeidsmarkt. Onze samenwerking met Greenhabit is dan ook vanuit dat perspectief ontstaan. Wij ondersteunen medewerkers in de zorg bij hun deelname aan vitaliteitsprogramma Greenhabit en verbinden dit aan doelstellingen van de zorgorganisatie. Wij zijn begonnen bij onszelf: sinds een aantal weken volgt een groep collega’s deze ‘serious game’ en passen zij het gedachtengoed van positieve gezondheid toe in hun eigen leven. Want als wij zélf kunnen voorkomen dat wij morgen een zorgvraag hebben, kan de schaarse zorgcapaciteit worden ingezet voor patiënten die dat nodig hebben. Collega Ellis van Boxtel vertelt hier meer over in dit magazine.

Veel leesplezier en namens alle collega’s van Zorgbelang Brabant | Zeeland een hele fijne zomer.

Jiska van den Hoek
directeur-bestuurder Zorgbelang Brabant|Zeeland