Terugblik conferentie

#SLIM

Het Willem II Stadion in Tilburg stond op 13 juni 2019 even niet in het teken van voetbal maar van Samen Langdurig Impact Maken (#SLIM). Samen met de provincie Noord-Brabant, Zorgbelang Inclusief en Zorgbelang Limburg organiseerde Zorgbelang Brabant | Zeeland een conferentie in het teken van impact maken. Niet sec top-down aangestuurd vanuit de provincie maar door samenwerking en verbinding tussen de regionale en lokale overheid met sociaal ondernemers en burgers die actief zijn in sociaal-maatschappelijke initiatieven.

Er gebeurt veel in Brabant: Bij Stérk.Brabant sluiten steeds meer sociaal-maatschappelijke initiatieven aan, er vinden steeds meer gemeentelijke dialoogsessies met burgers plaats en met het Brabant Outcomes Fund (BOF) worden sociale ondernemingen een stukje verder geholpen en wordt betekenisvol ondernemen gestimuleerd. Kortom: SLIM werken raakt steeds meer ‘ingeburgerd’.

Burgerparticipatie programma

Zorgbelang Brabant | Zeeland draagt vanuit haar expertise ook bij aan het impact maken met haar eigen burgerparticipatie programma. Vanuit dit programma ondersteunen wij gemeenten in het stimuleren en verder ontwikkelen van lokale collectieve participatie.

Wij kunnen onder meer helpen met:


  • Het formuleren van een visie op burgerparticipatie.
  • Het meedenken over de meest effectieve en vernieuwende participatievormen en –processen. Bijvoorbeeld op thema’s als: eenzaamheid, langer thuis wonen, laaggeletterdheid, inclusie en jeugdhulp.
  • De ontwikkeling en implementatie van plannen van aanpak.
  • Het in contact komen en blijven met de inwoners (ook de meer kwetsbare) van jouw gemeente.
  • De toepassing van nieuwe methodieken om informatie vanuit jouw achterban te krijgen.