PILOT


Zorgbelang helpt gemeente Tilburg bij impactgericht subsidiëren

De gemeente Tilburg wil meer impactgericht gaan subsidiëren. Dat betekent dat zij meer impact wil realiseren vanuit de bestaande subsidies. In september vorig jaar startte de gemeente een pilot voor verschillende partners in het sociaal domein met als doel ervaringen op te doen in de werkwijze van het impactgericht subsidiëren, daarvan te leren en een nieuwe vorm voor het verstrekken van subsidies te introduceren. Zorgbelang Brabant | Zeeland was een van de meewerkende partners in deze pilot.

Projectleiders Rosaida Broeren en Gerla van Breugel gingen samen met Avance Impact het traject in. Avance Impact adviseert en begeleidt maatschappelijke organisaties in het genereren van impact. Avance Impact zorgde voor de kennisoverdracht over impact gericht werken. Tijdens een drietal sessies gingen de organisaties samen met Avance Impact aan de slag met de basis van het impactgericht werken. De theorie hiervan brachten zij in praktijk door een verandertheorie op te stellen en aanvullend daarop een impactmeetplan te maken. Een verandertheorie is een model dat je helpt om de impact die jij met je organisatie kunt hebben in de samenleving scherp in beeld te krijgen. Hoe lever je met jouw organisatie een maximale bijdrage aan de (maatschappelijke) doelen die je hebt gesteld? En wat is er voor nodig om deze doelstellingen te halen? Zo kunnen maatschappelijke organisaties, bij bijvoorbeeld het aanvragen van een subsidie, hun bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken goed inzichtelijk en meetbaar maken. En kunnen zij beter sturen op de impact van hun organisatie.Praktische begeleiding


Zorgbelang nam vervolgens de individuele begeleiding van de maatschappelijke organisaties op zich. ‘Deze praktische begeleiding bestond uit verschillende contactmomenten waarin wij verschillende organisaties in het sociaal domein op weg hielpen met het schrijven van hun verandertheorie en impactmeetplan. We voerden veel gesprekken over de unieke toegevoegde waarde van hun organisaties en over hun aanpak: Wat doen jullie nou werkelijk in de praktijk? Welke effect heeft dit op de Tilburgse burgers? Zo zijn we samen van september tot december met elkaar aan het werk geweest en maakten de organisaties hun eigen verandertheorie en impactmeetplan.

Stef van de Weerd,
gemeente Tilburg:
“Impactgericht subsidiëren vraagt iets van partners, maar vraagt ook om een andere rol van de gemeente als subsidieverstrekker.”
Gerla van Breugel:
“Als impact consultant help ik organisaties om inzicht te krijgen in welke impact zij via hun activiteiten maken, bij wie én op welke manier dat precies gebeurt.”
“Met het bereiken van je vooraf vastgestelde doelstellingen bereik je ook andere doelstellingen, die je in eerste instantie niet voor ogen had.”

Terug naar de basis

Wat Rosaida vooral terughoorde van de organisaties is dat zij weer zicht kregen op hun core business en nog meer trots werden op wat zij aan het doen zijn. We hebben hen geholpen met het inzichtelijk maken waar hun meerwaarde ligt en hoe ze het verschil maken. De organisaties kregen hun doelstellingen scherper voor ogen en ontdekten wat zij gezamenlijk kunnen bijdragen aan de maatschappelijke opgaven in de gemeente Tilburg. Er is dus ook een mooie samenwerking tussen de verschillende partijen in gang gezet. Rosaida kijkt met een positief gevoel terug op het traject van de afgelopen maanden: ‘Ik heb veel geleerd doordat de organisaties mij de mogelijkheid gaven om samen met de voeten in de klei te gaan. Terug naar de basis van de oorspronkelijke droom. Het is echt een kunst om vanuit je hart te werken: wat doe je nu werkelijk en wat is wezenlijk belangrijk? Je kijkt op een andere manier naar het resultaat van je inspanningen. Met het bereiken van je vooraf vastgestelde doelstellingen bereik je ook andere doelstellingen, die je in eerste instantie niet voor ogen had.’


Het traject met Avance Impact smaakte voor de projectleiders van Zorgbelang naar meer en zij onderzoeken nu hoe zij zorg- en welzijnsorganisaties kunnen begeleiden bij het leerproces om nog impactvoller te werken.

Rosaida Broeren:
“Het is echt een kunst om vanuit je hart te werken: wat doe je nu werkelijk en wat is wezenlijk belangrijk?”

Deel deze pagina via: