Co, uw persoonlijke gids in de zorg

Heeft u behoefte aan iemand die met u meedenkt? Die u helpt om uw vragen over of problemen rondom zorg en ondersteuning onder woorden te brengen? Iemand die naar u en uw naasten luistert? Die u op weg helpt? Iemand die ook mee kan gaan naar gesprekken?


Zo iemand is er: de Co of cliënt­ondersteuner.

Jan is mantelzorger voor zijn zwager met Parkinson en maakte gebruik van een cliëntondersteuner:

“Een cliëntondersteuner geeft rust in alle regelgeving. We hadden er zeker een jaar langer over gedaan als Wendy er niet was geweest.”

Nieuwe campagne om cliëntondersteuning bekender te maken

Om de bekendheid van cliëntondersteuners in Nederland te vergroten, is in januari de Co-campagne gestart. Co staat voor Cliëntondersteuner. Cliëntondersteuners kunnen je informeren over, adviseren in en ondersteunen bij het regelen van de juiste zorg en ondersteuning. Op de site www.clientondersteuning.co.nl vind je informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Via deze site kun je eenvoudig een Co zoeken. Je leest er ervaringsverhalen, in de vorm van filmpjes en artikelen. In de komende maanden is de online campagne nog volop aan de gang. De campagne is een initiatief van de zorgkantoren, organisaties voor cliëntondersteuning en gemeenten en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Zorgkantoren

Zorgkantoren en per regio gecontracteerde organisaties voor cliëntondersteuning regelen cliëntondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie. Die indicatie krijgt iemand die vanwege een ziekte, aandoening, stoornis of beperking blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij nodig heeft. Het CIZ beoordeelt of iemand een Wlz-indicatie krijgt.

Gemeenten

Gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning uit. Cliëntondersteuning is onderdeel van deze wet. Inwoners kunnen contact opnemen met hun gemeente, met het wijkteam, zorgloket, of informatiepunt in hun gemeente als zij zorg, hulp of ondersteuning nodig hebben. Co’s helpen met het vinden van de weg op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. In iedere gemeente zijn cliëntondersteuners werkzaam.

Cliëntondersteuning via Zorgbelang

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Iedereen met een Wlz-indicatie kan terecht bij Zorgbelang Brabant | Zeeland. Heb je geen Wlz-indicatie dan kun je de gemeente vragen om cliëntondersteuning. In een aantal gemeenten in Brabant biedt Zorgbelang ook cliëntondersteuning voor de Wmo. Kijk hiervoor op onze website.

CONTACT


Onafhankelijke cliëntondersteuning door Zorgbelang

Wil je ook informatie of advies bij het regelen van langdurige zorg of het maken van afspraken hierover? Neem contact op met onze Co via:

DOWNLOAD


Voor professionals

Voor professionals zijn er (zonder kosten) allerlei campagnematerialen te downloaden en te bestellen via: