Nieuw bij De GezinsManager: de cliëntenraad

© afbeelding rawpixel

‘Samen op weg naar nieuw gezinsgeluk’, dat is de pakkende slogan van De GezinsManager. Daphne Snijders en Gabie Conradi gingen voor deze jeugdzorgaanbieder aan de slag en ondersteunden bij het opzetten van een medezeggenschapsorgaan in de vorm van een cliëntenraad. Wat was hiervoor nodig en hoe verliep dit proces?

De GezinsManager biedt hulp op maat voor ouder, kind en professionals. De organisatie had alleen nog niks geregeld in het kader van medezeggenschap en dat was wel noodzakelijk vanwege de organisatiegroei. Dus werd de expertise van Zorgbelang Brabant | Zeeland ingeroepen. Daphne: ‘De GezinsManager moest de medezeggenschap inrichten en zo zijn we gestart met het instellen van een cliëntenraad. Een mooie uitdaging om mee aan de slag te gaan.’

Deel dit artikel:

Opstart en werving

Collega’s Gabie en Daphne gingen in gesprek met De GezinsManager. Daphne: ‘Allereerst om de verwachtingen helder te krijgen. Hoe ziet zo’n cliëntenraad eruit, wat komt erbij kijken en hoe werf je leden? We ondersteunden bij het ontwikkelen van de formele stukken, zoals het huishoudelijk reglement en de medezeggenschapsregeling. Vervolgens was het tijd om deelnemers te werven. We schreven een pakkende oproep waarin we cliënten vroegen om zich vrijblijvend aan te melden voor een informatieve bijeenkomst. We deelden deze via de website en onder medewerkers die bij de gezinnen thuis komen. Zo bereikten we de doelgroep. Uiteindelijk resulteerde dit in drie geïnteresseerden voor de cliëntenraad. Een mooi resultaat.’

Kennismaking en training

‘Na de eerste bijeenkomst bleven er twee serieuze kandidaten over. Met hen gingen we aan de slag,’ vervolgt Daphne. ‘Collega Gabie startte met het trainen van de nieuwe cliëntenraad. ‘De WMCZ 2018’, waarin kennis wordt meegegeven om als lid van een cliëntenraad goed voorbereid aan de slag te gaan. Via filmpjes en online uitleg verduidelijkten we het werk van de cliëntenraad en de rol als vertegenwoordiger. Ook de ambities en uitdagingen van de organisatie werden duidelijk. Een mogelijk eerste thema waar de cliëntenraad concreet mee aan de slag kan is bijvoorbeeld een advies over de indeling van de aanwezige ruimtes voor kindertherapie. Daarnaast was privacy onderwerp van gesprek, plus natuurlijk de uitdaging om de cliëntenraad goed op de kaart te zetten. Want daar draait het om, de verbinding met en vertegenwoordiging van de gezinnen.’

Promotie

Natuurlijk is de wens er om de cliëntenraad in de toekomst uit te breiden. ‘Daarvoor worden nu promofilmpjes ontwikkeld, onder andere door de huidige leden zelf. Ook pakken de huidige leden hun podium en laten ze zien wat ze kunnen en willen betekenen voor De GezinsManager. Vanuit Zorgbelang Brabant | Zeeland houden wij daarbij nog de vinger aan de pols. We hebben contact met de cliëntenraad en de raad van bestuur. Zij kunnen hun vragen blijven stellen. Ook kunnen wij, indien gewenst, aansluiten bij de eerste overleggen om mee te kijken en te adviseren. Zo blijven we betrokken totdat ze helemaal zelfstandig vooruit kunnen.’

Zorgbelang Brabant | Zeeland ondersteunt De GezinsManager met adviseurs bij het inrichten van de cliëntenraad.

De training ‘Met de actuele Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) meer positie als cliëntenraad’ helpt beginnende leden op weg.

Je kunt bij ons terecht voor het oprichten en ondersteunen van cliëntenraden. Op de website van Zorgbelang vind je meer informatie over onze trainingen en over ons aanbod op het gebied van medezeggenschap.

Kun je ook ondersteuning gebruiken bij het oprichten van een cliëntenraad voor jouw organisatie of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!

Daphne Snijders

06 – 53 88 42 80 dsnijders@zorgbelang-brabant.nl

Gabie Conradi

06 – 29 25 94 35 gconradi@zorgbelang-brabant.nl