Nieuwe Woonvormen zijn nodig voor een mensgerichte samenleving

De krapte op de woningmarkt is een groot probleem. De vraag naar nieuwe woningen en de behoefte aan nieuwe woonvormen verandert. De provincie Noord-Brabant stelde het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw op met als doel nieuwe en alternatieve woonvormen en zelfbouw te stimuleren en versnellen.

Zorgbelang Brabant | Zeeland sluit aan bij dit provinciale Actieprogramma en maakt zich hard voor nieuwe woonvormen. Ellis van Boxtel en Gabie Conradi zijn hier als projectleiders bij betrokken.

Deel deze pagina:

Mensgerichte samenleving

Ellis van Boxtel: “Zorgbelang Brabant | Zeeland staat voor een samenleving die mensgericht en inclusief is. Om goed samen te leven en te zorgen voor elkaar is er behoefte aan andere manieren van wonen en samenleven. Wij vinden dit belangrijk, omdat onze groeiende bevolking steeds ouder wordt, er meer mensen eenzaam zijn, er eerder en vaker een beroep wordt gedaan op (jeugd)hulpverlening. De druk op de zorg en de zorgkosten zijn niet houdbaar. We moeten weer verbinding en balans creëren. Verbinding met de mensen om je heen, zorg die aansluit bij de eigen omgeving en wonen in balans met de natuur. Onze rol bekleden we altijd vanuit het perspectief van de cliënt, de patiënt of de burger, daarom belichten we expliciet de zorgcomponent.”

Preventieve zorg

“De druk op de (curatieve) zorg blijft de komende jaren toenemen door de stijgende zorgvraag. Onder het mom van voorkomen is beter dan genezen richten wij ons op preventieve zorg. Buren, mantelzorgers en toevallige ontmoetingen zijn belangrijk in woonvormen om eenzaamheid tegen te gaan en om kwetsbare burgers zelfredzaam te maken.”

Ellis van Boxtel


Tijdens het Webinar Zorgzame Gemeenschappen kregen deze twee innovatieve woonvormen een podium. Zij laten zien hoe hun nieuwe woonvorm bijdraagt aan preventieve zorg en een mensgerichte samenleving:

1. Samen leven en samen zorgen in Tiny Houses

2. Duurzaam leven in verbinding in Ecodorp Boekel

Twee andere voorbeelden van innovatieve woonvormen:

3. Woningsplitsing door Statiegeld op Jeugd

4. De film Zorg voor Doy

Impact maken, zichtbaar zijn en het gesprek tussen partijen stimuleren

Ellis: “Zorgbelang jaagt deze initiatieven mee aan en ondersteunt de beweging van nieuwe woonvormen waar de mens centraal staat. Zo kunnen we initiatieven ondersteunen door middel van:

  • Impact maken Hoe realiseer je meer impact met jouw wooninitiatief? Wat werkt wel en wat werkt niet binnen jouw aanpak? Dat brengen wij bij het initiatief in kaart. We ondersteunen bij het meten en bijsturen, waardoor we samen innovatieve woonvormen voor kwetsbare groepen nog impactvoller kunnen maken.
  • Zichtbaarheid Wij delen goede voorbeelden zodat er meer van dit soort gemeenschappen ontstaan. We geven de initiatieven het juiste podium en helpen hen een goed verhaal te vertellen. Zodat ze meer voet aan de grond krijgen bij bijvoorbeeld subsidieverstrekkers.
  • Discussie stimuleren Het gesprek op gang brengen tussen verschillende groepen (bewoners, zorgorganisaties, gemeente, woningbouw, enz.) zodat er aandacht komt voor andere woonalternatieven.”

Meer weten?

Verder praten over dit thema? Of heeft jouw initiatief ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op!

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Ellis van Boxtel

06 – 39 72 12 81 evboxtel@zorgbelang-brabant.nl


Gabie Conradi

06 – 29 25 94 35 gconradi@zorgbelang-brabant.nl