Zorgbelang helpt (t)huiskamer Bij Katrien bij het maken van meer impact!

Bij Katrien is een initiatief van binnenstadbewoners van ’s-Hertogenbosch. Een aantal jaren geleden realiseerden zij een warme ontmoetingsplaats in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. In deze bruisende ontmoetingsplek kunnen binnenstadbewoners terecht voor allerlei creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk of wandelingen. Ook bieden ze stageplaatsen en werkervaringsplekken.

Bij Katrien heeft mooie maatschappelijke doelen:

  • Mensen verbinden En buiten de hokjes denken. Dus niet alleen activiteiten voor oud of jong, mensen met- en zonder migratieachtergrond, beperkt of niet beperkt, maar juist SAMEN! Bij Katrien gelooft dat iedereen van elkaar kan leren.
  • In kansen denken en talenten benutten Bij Katrien is ervan overtuigd dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een betere en gezelligere samenleving. Talenten benutten, geen liefdadigheid, maar gewoon meedoen.
  • Wederkerigheid 'Wat kan Bij Katrien voor jou betekenen en wat beteken jij voor Bij Katrien of de inwoners van ’s-Hertogenbosch?' Daar draait het om Bij Katrien.

Deel deze pagina:

Rosaida Broeren: “Uiteindelijk gaat het erom dat Bij Katrien nog meer impact maakt en zo de veerkracht van Brabanders versterkt. Zorgbelang helpt hen graag om hun droom te verwezenlijken.”
“Bij Katrien gelooft dat iedereen van elkaar kan leren.”

Zorgbelang maakt impact Bij Katrien!

Bij Katrien klopte in 2020 aan bij Stérk.Brabant. Ze wilden werken aan hun impact en duurzaam financieel afhankelijk zijn. Hoe overtuigen ze subsidieverstrekkers? En hoe benutten ze de samenwerking met partners beter? Hoe maken we de volgende stap naar sociaal ondernemerschap? Met deze vragen gingen Bij Katrien en Stérk.Brabant samen aan de slag.

Rosaida Broeren is de impactdeskundige bij Zorgbelang Brabant | Zeeland. Stérk.Brabant koppelde haar aan Bij Katrien. Samen met haar collega Estée Verdonk startte ze met plezier het impactondersteuningstraject. Ze vertelt ons graag over het impacttraject en de resultaten die ze met Bij Katrien behaalde. Het traject is nog niet klaar.

De strategie

“Als eerste stap brachten we de strategie van Bij Katrien in kaart gebracht. Tijdens een aantal sessies pelden we de aanpak van Bij Katrien af. Wat doet Bij Katrien precies voor haar bezoekers? Welke activiteiten organiseren ze? En bij wie willen ze een effect bereiken? En welke effecten zijn dat precies? We ontdekten met elkaar verschillende doelen en doelgroepen die met elkaar in verbinding staan. En ook de belangrijkste grondlegger of aanname van Bij Katrien:

“Al onze activiteiten zijn een middel om te zorgen voor verbinding tussen mensen en om leren mogelijk te maken.”


“Al onze activiteiten zijn een middel om te zorgen voor verbinding tussen mensen en om leren mogelijk te maken.”

De routekaart

“De strategie van Bij Katrien werkten we uit in een routekaart. Hierin staan de stappen hoe Bij Katrien impact wil maken met haar activiteiten. Deze verandertheorie bespreken we ook met het netwerk van Bij Katrien. Vinden zij de aanpak logisch? Missen zij nog activiteiten?”

Het meetplan

“In de volgende fase kijken we of we de veronderstelde werkwijze en effecten kunnen onderbouwen met bewijs. We gaan aan de slag met een meetplan. Naar welke effecten zijn we het meest nieuwsgierig? Wat gaan we meten bij wie en wanneer? En past dit ook bij de doelgroep van Bij Katrien? Ook gaan we aan de slag met de vraag wat de netwerkpartners zoals de gemeente kunnen betekenen om meer impact te realiseren. Al deze inzichten en instrumenten helpen Bij Katrien bij het sturen op meer impact en het beter vertellen van hun verhaal aan anderen, zoals subsidiegevers.”

“Uiteindelijk gaat het erom dat Bij Katrien nog meer impact maakt en zo de veerkracht van Brabanders versterkt. Zorgbelang helpt hen graag om hun droom te verwezenlijken.”

Wil je ook aan de slag met het vergroten van jouw maatschappelijke impact, maar kan je wel wat hulp gebruiken? Neem dan contact met ons op!

Rosaida Broeren

06 – 43 56 28 39 rbroeren@zorgbelang-brabant.nl