Op weg naar een gezonder leven

Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden om een gezond leven te kunnen leiden. Gezonde mensen zitten beter in hun vel, zijn productiever en hebben minder kans op ziekteverzuim. In samenwerking met Cubiss organiseert Zorgbelang Brabant | Zeeland activiteiten die zich richten op het verbeteren van gezondheidsvaardigheden. Het doel is dat de deelnemers inzicht krijgen in hun gezondheid en vaardigheden ontwikkelen voor een betere levensstijl.

De schijf van vijf basisvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden zijn één van de vijf basisvaardigheden die Cubiss wil bevorderen met haar project de schijf van vijf. De schijf van vijf basisvaardigheden zijn: 1. Lezen, schrijven en rekenen 2. Digitale vaardigheden 3. Financiële vaardigheden 4. Gezondheidsvaardigheden 5. Sociale en juridische vaardigheden

Deel deze pagina:

Samen met Cubiss organiseren wij activiteiten gericht op het verbeteren van gezondheidsvaardigheden.

3 op de 10 Brabanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden

In 2018 deed Markteffect onderzoek naar gezondheidsvaardigheden onder Brabanders. Hieruit bleek dat 36% van de 500 respondenten aangeeft dat de eigen kennis niet toereikend is om de eigen gezondheid te verbeteren. Bijna een kwart van de respondenten heeft regelmatig of vaak, moeite met woorden of tekens die in bijsluiters of folders staan van de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek.

Themabijeenkomsten op maat

Nelleke Maathuis is vanuit Zorgbelang Brabant | Zeeland projectleider. Zij vertelt over de activiteiten die zij samen met Marjan Middelkoop van Cubiss organiseerde. “We startten dit project met het bepalen van onze doelstelling. Dat is mensen beter inzicht geven in hun gezondheid. Zodat ze zelf de regie nemen over hun gezondheid en gemotiveerd zijn om iets te gaan doen aan hun leefstijl. Om geïnteresseerden te bereiken benaderden we verschillende organisaties in Brabant. We ontwikkelen voor elke organisatie themabijeenkomsten op maat voor de doelgroep. Hieronder noem ik daarvan 3 voorbeelden:

Voorbeelden
  1. Positieve Gezondheid in het Cruydenhuisch in Eindhoven

Dit is een restaurant met een sociale functie in Eindhoven waar medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Voor bewoners uit de wijk maakten we een programma met als thema Positieve Gezondheid. Dit is een brede kijk op gezondheid. We vragen de deelnemers onder andere: Hoe gaat het met je gezondheid? Wat betekent gezondheid voor jou? En wat betekent gezondheid voor jou in coronatijd? Weet je waar je betrouwbare en begrijpelijke informatie over gezondheid kunt vinden? Helaas hadden we onvoldoende aanmeldingen voor deze bijeenkomst. We denken dat mensen in deze tijd huiverig zijn om naar dit soort live bijeenkomsten te komen.

2. Bijeenkomsten bij Stichting ‘Ik wil’ in Eindhoven

Stichting ‘Ik wil’ draagt bij aan het welzijn van mensen in de buurt. Hier sloten we aan bij een groep Turkse vrouwen die wekelijks bijeenkomen en spreken met elkaar over thema’s die te maken hebben met zingeving. We bereidden een programma voor rondom het thema Positieve Gezondheid. Onlangs was de eerste bijeenkomst met als doel om te luisteren en vragen op te halen bij de deelnemers. Wanneer is voor jou het leven fijn? Deze hoofdvraag beantwoordden de dames door een collage te maken met tijdschriftartikelen en afbeeldingen. Een tweede bijeenkomst staat gepland. We hebben ook een overzicht met Turkse informatiebronnen over corona samengesteld in de Nederlandse context.

3. Workshop lekker en gezond eten bij Biblioplus

Biblioplus is een regionale bibliotheekorganisatie in Boxmeer en omgeving. Hier organiseren we de workshop Lekker en gezond eten en de tweede workshop gaat over Hoe houd je lekker en gezond eten vol? Wij vertellen de deelnemers niet wat er op je bord moet liggen, maar stimuleren gedragsverandering door meer inzicht te geven in hun voedingspatroon en ze zelf de regie laten nemen.”

Nelleke Maathuis: “Mensen beter inzicht geven in hun gezondheid, zodat ze zelf de regie nemen over hun gezondheid en gemotiveerd zijn om iets te gaan doen aan hun leefstijl. Dat is onze doelstelling.”
Mensen enthousiast maken om actief aan de slag te gaan met het verbeteren van hun gezondheid.

Alle beetjes helpen

“Onze programma’s staan. Maar het is een moeilijk jaar om ze ook echt uit te voeren. Door de extra coronamaatregelen kunnen veel live bijeenkomsten en ontmoetingen niet doorgaan. Ik hoop dat wij in het nieuwe jaar de draad op kunnen pakken. Wij willen meer mensen enthousiast maken om actief aan de slag te gaan met het verbeteren van hun gezondheid.”

Meer weten?

Wil jij met jouw organisatie ook aan de slag met themabijeenkomsten op maat? Neem contact op met Nelleke Maathuis, coördinator Academie Zorgbelang. Telefoon: 06 – 41 11 01 11 E-mail: nmaathuis@zorgbelang-brabant.nl

Nelleke Maathuis