Online diensten langs de meetlat

Welke zorginstellingen zijn het meest vooruitstrevend in het aanbieden van online diensten?

Dat is de centrale vraag van de eHealth Meetlat van Zorgbelang Brabant | Zeeland. Voor de derde keer legt Zorgbelang de zorgaanbieders in Brabant en Zeeland langs de meetlat. Hanneke Griffioen is projectleider en vertelt graag meer over dit onafhankelijke onderzoek naar online dienstverlening in de zorg.

Onderzoek naar de digitale basisdiensten van zorgverleners

“Dit jaar onderzoeken we digitale basisdiensten bij vijf categorieën: ziekenhuizen, huisartsen, GGZ-instellingen, VVT-organisaties (verpleeg-, verzorg- en thuiszorginstellingen) en revalidatiecentra. Denk aan online een afspraak maken, een herhaalrecept aanvragen, je labuitslagen bekijken, je dossier inzien, maar bijvoorbeeld ook beeldbellen, appen en mailen met je zorgverlener en de inzet van innovatieve middelen, zoals virtual reality en gezondheidsapps.”

Digitale zorg is de toekomst

“Ik ben ervan overtuigd dat digitale oplossingen veel voordelen bieden voor de patiënt en de zorgaanbieder. Ik noem vier voorbeelden:

  • Digitale oplossingen voor het personeelstekort in de zorg Als je online afspraken kunt plannen bij de huisarts, heeft de assistent meer tijd om andere werkzaamheden op te pakken. Ook in krimpregio’s waar minder huisartsen werken, is digitaal contact met patiënten een uitkomst.
  • Toegankelijke zorg door een voorleesfunctie op een website Een voorleesfunctie op een website is belangrijk voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of die de Nederlandse taal nog niet goed begrijpen.
  • Elektronisch dossier Sinds 1 juli 2020 heeft elke burger het recht op elektronische inzage in het patiëntendossier. Dit zorgt voor meer regie, inzicht en gemak. Ik vind het belangrijk dat iedereen hiervan op de hoogte is en daar ook om mag vragen.
  • Gezondheidsapps Ook gezondheidsapps, zoals een voedingsapp, een stappenteller en specifieke apps voor mensen met diabetes, longaandoeningen maken het de patiënt én de zorgaanbieder makkelijker.”

“Investeer in digitale middelen en zorg ervoor dat je patiënt/cliënt/mantelzorger een keuze heeft.”

Digitale hulpverlening door corona in een stroomversnelling

“De invloed van corona is groot. Sinds de lockdown in maart zien we een enorme toevlucht van e-consults, e-mailen en beeldbellen met zorgverleners. Na de versoepelingen vielen veel professionals terug in hun oude patroon en traditionele werkwijzen, terwijl patiënten juist een keuze willen hebben. Dus onze oproep aan die zorgaanbieders is: investeer in digitale middelen en zorg ervoor dat je patiënt/cliënt/mantelzorger een keuze heeft. Burgers willen we juist aansporen om meer te vragen om digitale toepassingen. Het is hun recht.”

De top 3 zorgaanbieders zetten we in het zonnetje

“De zorgaanbieders die het goed doen, geven we een dikke pluim. Ze hebben flink geïnvesteerd in digitale innovaties en zijn terecht trots op dit mooie resultaat. Na de bekendmaking krijgen ze veel (media)aandacht. Ook krijgen ze een plek in ons eHealth consortium. In deze kenniskring delen de top 3 organisaties hun kennis, resultaten en goede voorbeelden. Zo inspireren en stimuleren ze elkaar en helpen ze andere zorgaanbieders die nog niet zo ver zijn.”


Nieuwsgierig naar de resultaten?

De uitkomsten maakt Zorgbelang Brabant | Zeeland op 25 februari 2021 bekend via een (online) presentatie, via social media en op eHealthMeetlat.nl.


Slimme Zorg Estafette

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) organiseert de hele maand februari de Slimme Zorg Estafette. Van 22 tot 26 februari 2021 vindt de Slimme Zorg Estafette plaats in de Regio Zuid: Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Deel deze pagina:

Hanneke Griffioen

06 – 51 57 91 25 hgriffioen@zorgbelang-brabant.nl