Financiële boost voor Butterfly Effect

Zorgbelang en Stérk.Brabant droegen bij aan de ontwikkeling van het bedrijf

Butterfly Effect bouwt de komende jaren honderd tiny houses bij zorginstellingen. Hiervoor krijgt de organisatie een lening van twee miljoen euro van de provincie Noord-Brabant. De lening helpt niet alleen bij de bouw van de honderd huisjes maar het trekt ook andere investeerders over de streep.

Bewoners van deze kleine huurhuisjes gaan aan de slag als vrijwilliger voor de zorginstelling en krijgen daarvoor woonruimte terug. Sinds 2018 draagt Zorgbelang Brabant | Zeeland vanuit het platform Stérk.Brabant bij aan dit mooie initiatief van Stijn van Kreij. In dit artikel vertelt Stijn over de meerwaarde en de betekenis van de brede ondersteuning die hij van ons kreeg.

Hoe ondersteunde Stérk.Brabant Butterfly Effect?

Stijn van Kreij: “In het voorjaar van 2018 kwam ik via Stérk.Brabant met Lieke Hesemans van Zorgbelang in contact, vlak voor de opening van het proof-of-concept bij Cello in Rosmalen. Pas later dat jaar ontstond Butterfly Effect. Zo was Stérk.Brabant vanaf het begin betrokken en heeft (mede) bijgedragen aan de ontwikkeling van het bedrijf.

Deelname aan het impacttraject en coaching op onze veranderingstheorie

Het bouwen van tiny houses komt voort uit onze ambitie de Nederlandse verzorgingsstaat anders in te richten. Hoe beschrijf je zo’n verandering en hoe maak je impact? Stijn: “Mijn deelname aan het impacttraject zorgde ervoor dat we onze kernactiviteiten en de daarmee beoogde effecten expliciet maakten, om dit vervolgens terug te brengen tot de kern met een visualisatie. Dat gaf focus voor de organisatie. Het is ook krachtig naar buiten toe, omdat je kernachtig duidelijk kunt maken wat je doet en wilt bereiken.”

Introductie bij de provincie Noord-Brabant

“Stérk.Brabant opende voor Butterfly Effect deuren bij de provincie, doordat zij ons concept introduceerden bij ambtenaren van verschillende beleidsterreinen. Voor veel sociale ondernemers en burgerinitiatieven kan de overheid groot en abstract overkomen. Zorgbelang helpt ook om die brug te slaan, tussen de beleidskaders van de overheid en de snelheid en dynamiek van de leefwereld. Zonder deze hulp waren wij nooit of pas veel later in contact gekomen met de juiste personen.”

Hulp op het gebied van promotie en communicatie

“Stérk.Brabant maakte promotie voor ons initiatief. Ze zorgden voor beeldmateriaal, zoals video’s van de opening van de eerste tiny houses. Daarmee vergrootten we onze zichtbaarheid enorm.”

Kennisdeling via de community Stérk.Brabant

“Ik ben voorstander van het platform van Stérk.Brabant. Ik vind het fijn om onderdeel uit te maken van deze community en vind het logisch dat ik de kennis die ik heb opgedaan weer deel met het netwerk. Bijvoorbeeld over onze impact, verandertheorie en ervaringen rondom financiering.”

En heel veel kopjes koffie!

“Die kopjes koffie zorgen voor vertrouwen en verbinding, daar zijn Brabanders goed in. Er is veel burgerkracht in onze provincie aanwezig en het is belangrijk om lokale sociale ondernemersinitiatieven aan elkaar te verbinden. De regioverkenners van Stérk.Brabant dragen daaraan bij, doordat ze mensen met dezelfde drive met elkaar verbinden. Daar geloof ik in!”

Klop eens aan bij Stérk.Brabant

“Ben je een sociale ondernemer? Met een goed idee? Waarvoor draagvlak en energie is in de samenleving? Klop dan zeker aan bij Stérk.Brabant. Je krijgt alle support die nodig is om jouw idee verder te ontwikkelen. Of het nu gaat om impact maken, marketing, promotie, financiering of businessmodellen ontwikkelen. Je vindt het hier!”