Voorwoord

Traditiegetrouw verschijnen op het kantoor van Zorgbelang Brabant | Zeeland in de week na sinterklaas de kerstversieringen. Tijdens het uitpakken van de gekleurde glimmende kerstballen bespraken wij wat wij in 2019 allemaal bereikten. Zoals de signalen die wij bij de Brabantse en Zeeuwse inwoners hebben opgehaald en de bijeenkomsten die wij hebben georganiseerd om te zorgen dat iedereen, ook in tijden van arbeidsmarktkrapte, kan blijven meedoen in de snel veranderende maatschappij. Wij maakten over onze activiteiten (in Brabant) een leuk filmpje dat u elders in dit eMagazine terugvindt.

Daarnaast bespraken wij tijdens het ophangen van de kerstslingers óók onze ambities voor 2020. Een jaar waarin wij als Zorgbelang fors groeien door uitbreiding van onze dienstverlening met cliëntvertrouwenspersonen voor cliënten op wie de wet zorg en dwang van toepassing is. Op naar een nieuw jaar waarin wij de kerstslingers verruilen voor feestballonnen vanwege het tienjarig bestaan van Academie Zorgbelang. Maar vóórdat we daarop proosten wens ik u voorspoedige feestdagen en een gezonde start van 2020. Tot volgend jaar!

Jiska van den Hoek
directeur-bestuurder Zorgbelang Brabant|Zeeland