Raad van Kinderen Tilburg denkt na over goed thuis voor alle kinderen:


Creatieve denkkracht van kinderen helpt bij het maken van beslissingen

De Raad van Kinderen krijgt een terugkoppeling van de meewerkende organisaties. Foto: © Alegria Ioannidis (Brabants Dagblad).

Keano (11):

“Je zou kunnen zorgen voor een thuiscoach. Iemand waar je naar toe kunt gaan als je problemen hebt.”

Kinderen kunnen meer dan wij denken. Ze zijn creatief, denken veel vrijer en kunnen hun ideeën heel goed verwoorden. Karim el Barkaoui, projectleider bij Zorgbelang Brabant | Zeeland was afgelopen schooljaar nauw betrokken bij de Raad van Kinderen Tilburg. Kinderen van groep 7 van basisschool De Stappen in Tilburg werden door een aantal Tilburgse organisaties gevraagd mee te denken over de vraag: ‘Hoe kunnen wij er voor zorgen dat alle kinderen een goed thuis hebben?’


Dat kinderen gewoon bij hun ouders thuis wonen lijkt voor veel mensen heel vanzelfsprekend. Maar dat is het niet. In Nederland wonen ongeveer 46.000 kinderen niet meer thuis. Zij wonen of in een instelling, of bij pleegouders. Voor de 11-jarigen van de Raad van Kinderen Tilburg een eyeopener. Zij hadden er vaak geen idee van wat het betekent om als kind aangewezen te zijn op jeugdhulp. Een mooi startpunt om mee te denken over een goed thuis voor alle kinderen.

Kinderparticipatie


De vraag kwam van SMO-Traverse, een van de leden van de projectgroep in Tilburg die de Raad van Kinderen Tilburg mogelijk maakt. De groep bestaat verder uit de gemeente Tilburg, de bibliotheek Midden-Brabant, het jongerennetwerk ‘Samen met de Jeugd’, Wonen Breburg, Sterk Huis, R-Newt Kids en Zorgbelang. Traverse wilde iets doen met kinderparticipatie. Zij hebben veel kinderen in hun opvang, maar vragen hen eigenlijk nooit om hun mening. En dat moest anders. Om hier richting aan te geven, schakelde de projectgroep de Missing Chapter Foundation in. Een organisatie die op allerlei manieren het gesprek tussen verschillende generaties faciliteert omdat zij, net als de projectgroep, de stem van kinderen belangrijk vindt en de creatieve denkkracht van kinderen helpt bij het maken van beslissingen.


Groep 7 van basisschool De Stappen ging aan de slag met de vraag ‘Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat alle kinderen een goed thuis hebben’. Zij brachten een werkbezoek aan Sterk Huis waar zij spraken met medewerkers en een kijkje namen in een gezinsvervangend tehuis. Naar aanleiding van dat bezoek zijn zij aan de slag gegaan met vragen als: ‘Wat vinden wij een goed thuis’ en ‘Wat is er belangrijk als je eigen huis geen thuis meer kan zijn?’ In dialoogsessies met de projectgroep presenteerden zij vlak voor de zomervakantie hun tips en verbeterpunten aan de organisaties. Eind november was een weer een ontmoeting tussen de Raad van Kinderen en de projectgroep: hierin koppelde de projectgroep terug wat zij met de tips en verbeterpunt (gaan) doen. Karim: “De kinderen hebben ons echt laten zien dat wij als volwassenen teveel blijven praten en te moeilijk denken. Je moet het gewoon doen, het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn.”

Zoë:

“Veilig is dat je lief wordt behandeld.”

Infographic

In deze infographic staan de bevindingen van de Raad van Kinderen Tilburg 2019.

Saar (10):

“Een goed huis is dat je er goed kunt wonen en een eigen kamer hebt waar je kunt zitten. En dat je het niet koud hebt.”

Instituut


“Wat mij betreft moet het niet zo zijn dat de projectgroep de thema’s bepaalt waarmee de kinderen aan de slag gaan”, vervolgt Karim. “Ik hoop dat de Kinderraad een instituut in Tilburg wordt. Dat bijvoorbeeld ook andere organisaties als een ziekenhuis of sportvereniging de stem van het kind als belangrijk gaat zien en de kinderraad inschakelt voor advies over bepaalde onderwerpen. Ik hoop echt dat de projectgroep gaat groeien op deze manier. En dat meer scholen meegaan doen.”


In 2020 gaat een nieuwe kinderraad (de nieuwe groep 7 van basisschool de Stappen) aan de slag met het thema: ‘Help mij buur doet gek!’ “Aan de hand van het thema denken wij na over hoe wij er voor kunnen zorgen dat wij oog blijven houden voor de mensen om ons heen. Mensen leven vaak langs elkaar heen in plaats van met elkaar. En met dit thema willen wij signalen ophalen waar je op zou kunnen letten en kijken hoe wij dit kunnen doorbreken. Wij hebben nu nog alleen het thema, in de komende tijd gaan wij dit verder uitwerken in deelvragen voor de kinderen. Ik zie nu al uit naar hun tips en verbeterpunten”, aldus Karim.”

Wil jij dat de Raad van Kinderen meedenkt met jouw organisatie?

Wil jij ook een onderzoeksvraag stellen aan de Raad van Kinderen? Neem dan contact op met projectleider Karim el Barkaoui: kebarkaoui@zorgbelang-brabant.nl / 06 - 24 85 93 43.

Deel deze pagina: