Meedenkers helpen mensen de juiste weg vinden naar passend hulpaanbod

Het is belangrijk dat iedereen die dat nodig heeft passende ondersteuning krijgt. Of het nu gaat om zorg, jeugdhulp of werk en inkomen. Vaak blijkt dat mensen het lastig vinden om aan te geven wat er precies aan de hand is en wat zij nodig hebben. En om hun weg te vinden naar het juiste hulpaanbod. Dan is het fijn als er iemand is die hierin kan meedenken. Vanuit die gedachte werkt de Gemeente Tilburg aan meer vrijwillige en ervaringsdeskundige inzet hiervan. Zij zochten naar draagvlak en betrokkenheid in de stad. Daarom is een werkgroep samengesteld waarin Zorgbelang Brabant | Zeeland, KBO Kring Tilburg, TOG (Tilburgs Overleg Gehandicapten), UWV, Sociale Raad Tilburg, Traverse, MEE de Meentgroep en ContourdeTwern samen actief zijn.

Vanuit deze werkgroep kwam het initiatief om onafhankelijke cliëntondersteuners ‘Meedenkers’ te noemen. In Tilburg wordt met meedenker zowel een informele (vrijwillig werkende) (ervarings)deskundige als formele (betaald werkende) (ervarings)deskundige bedoeld. Met steun van de werkgroep hebben Zorgbelang Brabant | Zeeland en ContourdeTwern enthousiast de handen ineengeslagen om samen te zorgen voor de coördinatie van de werving van vrijwilligers en het matchen van meedenkers aan burgers die op zoek zijn naar hulp. En ook om bekendheid te geven aan het bestaan van meedenkers in de stad.

MEEDENKERS


Deze term geeft goed weer wat hun taak is. Zij staan naast de (zoekende) burger en denken mee hoe hij of zij met behoud van eigen regie de nodige ondersteuning kan organiseren.

Wat is een meedenker?

Soms kan het lastig zijn voor iemand die ondersteuning vraagt om aan te geven wat er precies aan de hand is en wat diegene nodig heeft. Dan is het handig als er iemand meedenkt. Vaak is dit een familielid, een buurman of buurvrouw of goede kennis. Omdat niet iedereen zo’n netwerk van mensen om zich heen heeft, hebben wij in Tilburg nu de ‘meedenkers’.


Als vrijwillig meedenker kun je worden ingeschakeld om hierbij te helpen. Je denkt mee vanuit je eigen ervaring of het werk dat je doet. Zo kunnen wij met elkaar zorgen dat alle inwoners van Tilburg de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Meer bekendheid voor Meedenkers

De opleiding en intervisie van de vrijwillige meedenkers is in handen van trainers van Zorgbelang Brabant | Zeeland en MEE de Meentgroep. Woensdag 11 december 2019 was de officiële kick-off van de eerste training voor informele meedenkers. “Met de kick-off vrijwillige Meedenkers zetten wij de eerste stappen om Tilburgers beter te kunnen helpen met hun vragen. Wij doen het samen!”, zegt Marlies van Ginneken, stafmedewerker bij ContourdeTwern.

“De concrete aanleiding voor Meedenkers is dat op dit moment te weinig mensen gebruik maken van hun recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Wij vinden het belangrijk om de verbinding te leggen tussen informele en formele onafhankelijke cliëntondersteuning én inwoners. Daarbij is een goede match tussen meedenker en burger van belang. Mensen die gebruik maken (of moeten gaan maken) van zorg of ondersteuning moeten in hun situatie de best mogelijke meedenker krijgen. Iemand die met hun specifieke situatie kan mee kan denken vanuit eigen ervaring of het werk dat zij doen. Om die juiste verbinding te maken streven wij naar een zo gevarieerd mogelijke groep meedenkers. Mensen met diverse (levens)ervaring, kennis en achtergrond, zowel jong als oud. Meedenkers wijzen inwoners de juiste weg naar passend hulpaanbod. Informele meedenkers zetten zich belangeloos in om anderen verder te helpen.”

Hulpvraag duidelijk maken

Donald Kwint, beleidsmedewerker bij de Gemeente Tilburg, benadrukt het belang van Meedenkers: “Zoveel meer mensen hebben support nodig in hun zoektocht naar de juiste zorg en ondersteuning. Het is vaak spannend, ingewikkeld en lastig om over je problemen te vertellen. Hoe en waar kun je halen wat je nodig hebt? Het is belangrijk voor mensen om hun hulpvraag duidelijk te kunnen maken. Meedenkers kunnen hen hierbij helpen. De gemeente hoort graag de verhalen van de Meedenkers: ‘Wat zijn hun ervaringen? En hoe kunnen wij daarvan leren?’ Wij kunnen dit dan weer gebruiken bij de uitvoering van ons beleid.”

Samenwerking

Gabie Conradi, projectleider bij Zorgbelang Brabant | Zeeland: “Wij zijn blij met de samenwerking met vele partijen in de werkgroep en ook met een grote welzijnsorganisatie als ContourdeTwern. Samen delen wij de visie dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Wij leren hierin ook van elkaar.” Marlies vult aan: “ContourdeTwern is sterk in vrijwilligerswerk. Wij hebben regiobreed meer dan 5000 vrijwilligers die werkzaam zijn bij onze organisatie. In de wijk, dichtbij de mensen. Zij zijn de ogen én oren van de buurt. En hebben veel contacten met organisaties in die wijken. Mensen hebben een vraag of een probleem, maar zij hebben ook talenten en mogelijkheden. Vanuit de gedachte van ‘Positieve Gezondheid’ dragen wij ook aan wat zij zelf kunnen doen.”

Door de verdeling van de diverse taken staan alle betrokken samen voor het versterken van de positie van de meer kwetsbare burgers in Tilburg. Zodat zij sneller en beter de ondersteuning krijgen die nodig is om mee te kunnen (blijven) doen in onze ‘Schônste Stad van ut Laand’.