ONDERTEKENING ALLIANTIE 'VEILIG OUDER WORDEN' GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL


‘Wat wij zien van ouderenmishandeling, is nog maar het topje van de ijsberg’

Dat het een schrijnend probleem is binnen onze samenleving mag duidelijk zijn: 1 op de 20 thuiswonende ouderen vanaf 65 jaar krijgt ooit te maken met ouderenmishandeling. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Wetenschappelijke Onderzoek en Documentatiecentrum (WOCD). 30.000 ouderen hebben te maken met financiële uitbuiting. Ouderenmishandeling blijft vaak lang verborgen. Ouderen hebben het in eerste instantie niet door, omdat het zo geniepig gaat. Als zij wel in de gaten krijgen dat er bijvoorbeeld, zonder hun toestemming, geld van hun rekening verdwijnt, durven zij er vaak niet over te praten. Omdat zij het niet meer kunnen terugdraaien, zich ervoor schamen en afhankelijk zijn van degenen die het misbruik plegen. “Wat wij zien van ouderenmishandeling is nog maar het topje van de ijsberg”, vertelt projectleider Anita van Leeuwen.

Anita maakte van dichtbij mee hoe een bekende van haar het slachtoffer bleek te zijn van jarenlang financieel misbruik. De omvang van het misbruik en de desastreuze gevolgen hiervan grepen Anita zo aan dat zij binnen Zorgbelang | Zeeland Brabant op zoek ging naar mogelijkheden om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Een van deze mogelijkheden was aansluiten bij de Alliantie ‘Veilig Ouder Worden’ in de gemeente West Maas en Waal. Namens Zorgbelang tekende Anita, samen met diverse lokale organisaties, 12 november jl. dit convenant.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Kennis delen en bundelen

De Alliantie ‘Veilig Ouder Worden’ is een netwerk van verschillende organisaties die ieder op hun eigen manier in aanraking komen met ouderenmishandeling: de gemeente met de Vraagwijzer, de GGD, de Rabobank, de Woonstichting, een organisatie voor bewindvoering en een aantal zorg en welzijnsinstellingen. Zij delen en bundelen hun kennis van (financieel) misbruik bij ouderen. Daarbij wordt ingezet op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van misbruik. In Nederland groeit het aantal allianties Financieel Veilig Ouder Worden. Van de 355 gemeenten in Nederland hebben er 62 een alliantie.


Op dinsdag 12 november jl. ondertekenden verschillende organisaties in het dorpshuis ‘Kulturhus D’n Dulper’ in Boven-Leeuwen het convenant voor de ‘Alliantie Veilig Ouder Worden’ van de gemeente West Maas en Waal. Wethouder Bert van Swam (sociaal domein), Hiske Jaspers van Veilig Thuis en voorzitter van het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling en Paul Brouwer, directeur van de Rabobank Maas & Waal- Overbetuwe (de Rabobank is betrokken bij alle lokale allianties in Nederland) lichtten gezamenlijk in een panelinterview het belang van de alliantie nog eens toe.


Op de vraag waarom West Maas en Waal gestart is met een alliantie antwoordde wethouder Van Swam dat hij de gemeente Ophemert hier als voorbeeld in heeft gehad: “Zij gingen daar met de alliantie aan de slag en ik dacht: ‘Dat wil ik ook’. De gemeenteraad ondersteunde dit idee unaniem en wij zijn op zoek gegaan naar partijen met wie wij hierin kunnen samenwerken. Dat ging soepel, al snel kregen wij organisaties bij elkaar.”

BESPREEKBAAR MAKEN


“Het mooie van de alliantie is dat wij de krachten bundelen om een lastig thema bespreekbaar te maken onder de 19.000 inwoners van West Maas en Waal.”

Bespreekbaar maken

“De landelijke politiek stuurt er steeds meer op dat ouderen langer thuis blijven wonen”, vertelt Paul Brouwer. “Een mooi streven, maar dat brengt toch wel de nodige uitdagingen met zich mee. Wij voelen ons als Rabobank maatschappelijk betrokken en willen ouderen ook helpen hierin. Hoe kunnen zij hun financiën goed op orde houden? Het mooie van de alliantie is dat wij de krachten bundelen om een lastig thema bespreekbaar te maken onder de 19.000 inwoners van West Maas en Waal.”

“Ouderenmishandeling bespreekbaar maken is cruciaal”, meent ook Hiske Jaspers. “Ieder huisje heeft zijn kruisje. Dat weten wij allemaal. En je bespreekt niet zo snel je problemen thuis met anderen. Zeker niet als het financieel misbruik wordt gepleegd door je eigen kinderen, wat nog weleens het geval is. Het is nog steeds een taboe. Lokale allianties kunnen, doordat de organisaties dichtbij elkaar korte lijntjes weten te leggen en daardoor weten wat zij aan elkaar hebben, dit taboe doorbreken.”

Preventie

“Ja, benoemen én bespreken. Hoe ga je het gesprek aan als je misbruik vermoedt”, vult wethouder Van Swam aan. “Dat is zo belangrijk. En die veiligheid voor dat gesprek moet er komen. Daar kan de alliantie een goede rol in spelen. Preventie is het sleutelwoord. Als alliantie moeten wij daarom goed vindbaar zijn voor alle lokale partijen en individuele inwoners van West Maas en Waal. Zodat zij weten waar zij terechtkunnen met hun signalen. Zodat zij zich veilig voelen deze signalen met elkaar te bespreken. De gemeente West Maas en Waal wil dit faciliteren.”

Ook Veilig Thuis en de Rabobank zien preventie als sleutelwoord. Bij Veilig Thuis hebben ze daarom zogenaamde infoboxen ontwikkeld voor 65-plussers. “Met deze informatie geven wij ouderen handvatten om zichzelf financieel veilig te maken ook met het oog op de toekomst”, legt Jiske uit. De Rabobank geeft workshops ‘Online bankieren voor ouderen’. Paul Brouwer: “Wat kun je zelf nu al regelen voor als je straks ouder wordt en het niet meer zo gemakkelijk is om zelf je financiën te doen. Zo dragen wij vanuit de Rabobank ook bij aan goede voorlichting en preventie.”

Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden

Integrale aanpak van ouderenmishandeliing op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

“Preventie is het sleutelwoord. Als alliantie moeten wij daarom goed vindbaar zijn voor alle lokale partijen en individuele inwoners van West Maas en Waal.”

Wat is ouderenmishandeling?

'Ouderenmishandeling: je ziet het pas als je het gelooft'

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

‘Smelten’

“Bij Zorgbelang Brabant | Zeeland staat het thema ouderenmishandeling hoog op de agenda. Via Academie Zorgbelang kunnen zorgprofessionals de training ‘Ouderenmishandeling, je ziet het pas als je gelooft’ volgen. Ook wordt aansluiting gezocht bij netwerken en programma’s op dit onderwerp. Daarnaast bespreken wij de signalen, die de onafhankelijk cliëntondersteuners krijgen op het gebied van ouderenmishandeling, binnen de organisatie. De kennis en ervaring die wij hiermee opdoen, willen wij vooral delen. Om zo bewustwording te creëren om het topje van de ijsberg meer en meer te laten smelten”, aldus Anita van Leeuwen.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderwerp of ook samen aan de slag om dit probleem actief aan te pakken? Neem dan contact op met projectleider Anita van Leeuwen.


E-mail: avleeuwen@zorgbelang-brabant.nl

Mobiel: 06 – 22 14 91 01